Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
I/1/2002 wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Wesoła. 18-11-2002 Szczegóły
II/5/2002 ustalenia składu Zarządu Dzielnicy Wesoła. 27-11-2002 Szczegóły
II/4/2002 wyboru Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wesoła. 27-11-2002 Szczegóły
II/3/2002 wyboru Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wesoła. 27-11-2002 Szczegóły
II/2/2002 wyboru Burmistrza Dzielnicy Wesoła. 27-11-2002 Szczegóły
III/8/2002 ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Wesoła. 06-12-2002 Szczegóły
III/7/2002 ustalenia składów i przedmiotu działania komisji Rady Dzielnicy Wesoła. 06-12-2002 Szczegóły
III/6/2002 wyboru Wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy Wesoła. 06-12-2002 Szczegóły
IV/12/2002 zajęcia stanowiska w związku z 21 rocznicą ogłoszenia stanu wojennego w Polsce. 18-12-2002 Szczegóły
IV/11/2002 przyjęcia planu pracy Rady Dzielnicy Wesoła na rok 2003. 18-12-2002 Szczegóły
IV/10/2002 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy na okres od 27 października do 31 grudnia 2002 roku. 18-12-2002 Szczegóły
IV/9/2002 wygaśnięcia mandatu radnego. 18-12-2002 Szczegóły
V/14/2003 Uchwała Nr 14/V/2003 Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dnia 24.01.2003 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady Dzielnicy w konsekwencji rozstrzygnięcia Wojewody dotyczącego uchwały Nr 13/V/2003 z dnia 24.01.2003 stałą się nieważna. 24-01-2003 Szczegóły
V/13/2003 W wyniku rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody (Nr pisma LEX.I.0911/9/03 z dnia 28.02.2003) uchwała Nr 13/V/2003 Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dnia 24.01.2003 w sprawie obsadzenia mandatu w Okręgu Wyborczym Nr 2 została unieważniona. 24-01-2003 Szczegóły
V/15/2003 wyrażenia opinii do projektu załącznika Dzielnicy Wesoła do uchwały budżetowej m. st. Warszawy na 2003 rok 24-01-2003 Szczegóły
V/16/2003 utworzenia Zespołu Szkół 24-01-2003 Szczegóły
VI/19/2003 wyrażenia opinii do autopoprawki załącznika Dzielnicy Wesoła do projektu budżetu m. st. Warszawy na 2003 rok. 05-03-2003 Szczegóły
VI/18/2003 wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 05-03-2003 Szczegóły
VI/17/2003 powołania komisji do rozpatrzenia skargi Pana Krzysztofa Maciąga skierowanej do Biura Prezydenta m. st. Warszawy. 05-03-2003 Szczegóły
X/20/2003 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2003 rok. 21-05-2003 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe