Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
XLII/99/ 2017 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2017 rok 24-08-2017 Szczegóły
XLI/98/2017 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2017 rok 13-07-2017 Szczegóły
XLI/97/2017 rozpatrzenia skargi Pana J… R… na działanie Zarządu Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy 13-07-2017 Szczegóły
XL/96/2017 wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie odstąpienia od sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy w zakresie dotyczącym fragmentu drogi oznaczonej nr 127 oraz weryfikacji wskaźników parkingowych zawartych w tabeli nr 24 Studium oraz zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy 22-06-2017 Szczegóły
XL/95/2017 rozpatrzenia skargi Pani R… O… na działanie Zarządu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 22-06-2017 Szczegóły
XXXIX/94/2017 wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 18-05-2017 Szczegóły
XXXIX/93/2017 odwołania przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 18-05-2017 Szczegóły
XXXIX/92/2017 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2017 rok 18-05-2017 Szczegóły
XXXIX/91/2017 wyrażenia opinii do sprawozdania Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z realizacji zadań w 2016 roku 18-05-2017 Szczegóły
XXXVII/87/2017 zmieniająca uchwałę Nr III/8/2015 Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dnia 8 stycznia 2015 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 16-03-2017 Szczegóły
XXXVII/ 90/2017 wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego doraźnej Komisji do spraw Wschodniej Obwodnicy Warszawy 16-03-2017 Szczegóły
XXXVII/89/2017 wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 16-03-2017 Szczegóły
XXXVII/88/2017 wyboru przewodniczącego Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 16-03-2017 Szczegóły
XXXVI/86/2017 odwołania przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 16-03-2017 Szczegóły
XXXVII/85/2017 odwołania przewodniczącego Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 16-03-2017 Szczegóły
XXXVII/84/2017 wyboru wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 16-03-2017 Szczegóły
XXXVII/83/2017 przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 16-03-2017 Szczegóły
XXXVII/82/2017 powołania doraźnej Komisji Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy do spraw Wschodniej Obwodnicy Warszawy 16-03-2017 Szczegóły
XXXVI/81/2017 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2017 rok 13-03-2017 Szczegóły
XXXVI/80/2017 przyjęcia sprawozdania z wykonania załącznika Dzielnicy Wesoła do uchwały budżetowej m.st. Warszawy za 2016 rok 13-03-2017 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe