Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
XXXI/86/2004 przyjęcia rezygnacji i odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Wesoła. 26-08-2004 Szczegóły
XXXI/87/2004 uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Wesoła. 26-08-2004 Szczegóły
XXXI/88/2004 przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy na II półrocze 2004 roku. 26-08-2004 Szczegóły
XXXI/89/2004 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła do budżetu m.st. Warszawy na 2004 rok. 26-08-2004 Szczegóły
XXXI/90/2004 wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie najmu i dzierżawy lokali użytkowych w domach wielolokalowych. 26-08-2004 Szczegóły
XXXI/91/2004 wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie kierunków zmian w zakresie gospodarowania oraz zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy. 26-08-2004 Szczegóły
XXXII/92/2004 odwołania z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Dzielnicy Wesoła. 30-09-2004 Szczegóły
XXXII/93/2004 wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres od 01.01.2005r. do 31.12.2005r. na świadczenie usług eksploatacji, konserwacji i bieżących napraw sieci wodociągowej z przyłączami, sieci kanalizacyjnej z przykanalikami oraz eksploatacji hydroforni, stacji uzdatniania wody, ujęć wodnych i przepompowni ścieków na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. 30-09-2004 Szczegóły
XXXII/94/2004 wyrażenia opinii do "Spisu zadań inwestycyjnych dla Dzielnicy Wesoła w roku 2005". 30-09-2004 Szczegóły
XXXIII/95/2004 wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy Wesoła 19-10-2004 Szczegóły
XXXIII/97/2004 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła do budżetu m.st. Warszawy na 2004 rok. 19-10-2004 Szczegóły
XXXIII/98/2004 wyrażenia opinii do wstępnego projektu załącznika Dzielnicy Wesoła do budżetu m.st. Warszawy na 2005 rok. 19-10-2004 Szczegóły
XXXIV/99/2004 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2004 rok. 25-11-2004 Szczegóły
XXXIV/100/2004 wystąpienia z wnioskiem o ujęcie w wykazie wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004, środków finansowych na wykonanie zadania ujętego w spisie zadań inwestycyjnych Dzielnicy Wesoła, pod nazwą "Zakup lokalu na przychodnię w Osiedlu Zielona". 25-11-2004 Szczegóły
XXXIV/101/2004 wystąpienia z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Stara Miłosna - południe" 25-11-2004 Szczegóły
XXXIV/102/2004 przyjęcia rezygnacji i odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Wesoła. 25-11-2004 Szczegóły
XXXIV/103/2004 uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Wesoła. 25-11-2004 Szczegóły
XXXV/105/2004 przyjęcia planu pracy Rady Dzielnicy Wesoła na rok 2005. 16-12-2004 Szczegóły
XXXV/104/2004 wyrażenia opinii do projektu spisu zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2005. 16-12-2004 Szczegóły
XXXVI/106/2005 przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2005 rok. 27-01-2005 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe