Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
XXXIX/118/2005 zaopiniowania wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej. 28-04-2005 Szczegóły
XXXIX/119/2005 przygotowania raportu o skutkach oddziaływania na środowisko Wschodniej Obwodnicy Warszawy według wariantu III a. 28-04-2005 Szczegóły
XL/120/2005 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2005 rok. 19-05-2005 Szczegóły
XL/121/2005 rozpoczęcia procedury wykupu gruntów. 19-05-2005 Szczegóły
XLI/122/2005 wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie udziału lokalnych komitetów budowy w realizacji zadań inwestycyjnych m. st. Warszawy. 13-06-2005 Szczegóły
XLI/123/2005 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2005 rok. 13-06-2005 Szczegóły
XLII/ 124/2005 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2005 rok. 22-06-2005 Szczegóły
XLII/125/2005 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2005 rok. 22-06-2005 Szczegóły
XLIII/126/2005 uwag do wstępnego projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, w części dotyczącej Dzielnicy Wesoła. 14-07-2005 Szczegóły
XLIII/127/2005 zwiększenia stanu zatrudnienia w Wydziale Infrastruktury dla Dzielnicy Wesoła w Urzędzie m.st. Warszawy. 14-07-2005 Szczegóły
XLIII/128/2005 modernizacji ulicy Trakt Brzeski. 14-07-2005 Szczegóły
XLIV/129/2005 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2005 rok. 25-08-2005 Szczegóły
XXXIII/96/2004 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku do budżetu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2004 rok. 19-10-2004 Szczegóły
XXVIII/80/2004 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w spisie zadań inwestycyjnych (Tabela XIV/3) stanowiącym załącznik Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy do uchwały budżetowej na 2004r. 14-06-2004 Szczegóły
XXVIII/81/2004 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2004 rok. 14-06-2004 Szczegóły
XXIX/82/2004 podjęcia działań zmierzających do opracowania nowego wariantu przebiegu WOW poza granicami Dzielnicy Wesoła i uwzględnienia go w opracowywanym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania m.st. Warszawy. 08-07-2004 Szczegóły
XXIX/83/2004 zaopiniowania wniosku Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców o nadanie imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego Gimnazjum Nr 3 w Warszawie Wesołej przy ul. Klimatycznej 1. 08-07-2004 Szczegóły
XXIX/84/2004 wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy. 08-07-2004 Szczegóły
XXX/85/2004 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2004 rok. 12-08-2004 Szczegóły
XXXI/86/2004 przyjęcia rezygnacji i odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Wesoła. 26-08-2004 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe