Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
XXVI/69/2004 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2004 rok. 19-05-2004 Szczegóły
XXVI/70/2004 wyboru Burmistrza Dzielnicy Wesoła. 25-05-2004 Szczegóły
XXVI/71/2004 wyboru Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wesoła. 25-05-2004 Szczegóły
XXVI/72/2004 wyboru Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wesoła. 25-05-2004 Szczegóły
XXVI/73/2004 ustalenia składu Zarządu Dzielnicy Wesoła. 25-05-2004 Szczegóły
XXVII/74/2004 rozwiązania Komisji Rady Dzielnicy Wesoła. 03-06-2004 Szczegóły
XXVII/75/2004 powołania Komisji Rady Dzielnicy Wesoła i ustalenia przedmiotu ich działania. 03-06-2004 Szczegóły
XXVII/76/2004 ustalenia składów osobowych komisji Rady Dzielnicy Wesoła. 03-06-2004 Szczegóły
XXVII/77/2004 powołania Doraźnej Komisji Statutowo – Regulaminowej Rady Dzielnicy Wesoła. 03-06-2004 Szczegóły
XXVII/78/2004 wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie sprzedaży lokali użytkowych w domach wielolokalowych. 03-06-2004 Szczegóły
XXVIII/79/2004 zaopiniowania planu inwestycyjnego w zakresie zadań wodno - kanalizacyjnych dla Dzielnicy Wesoła na rok 2005, przygotowanego w celu umieszczenia proponowanych inwestycji w planie MPWiK S.A. 14-06-2004 Szczegóły
XXXVII/108/2005 powołania Komisji Mieszkaniowej w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy. 24-02-2005 Szczegóły
XXXVIII/109/2005 wyrażenia opinii o sprawozdaniu z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy za 2004 r. 31-03-2005 Szczegóły
XXXVIII/110/2005 przyjęcia Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień Dzielnicy Wesoła na rok 2005 31-03-2005 Szczegóły
XXXVIII/111/2005 zaopiniowania wniosku Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców o nadanie imienia „Pod dębami” Przedszkolu Nr 261 w Warszawie Wesołej przy ul. Armii Krajowej 72 31-03-2005 Szczegóły
XXXVIII/112/2005 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2005 rok. 31-03-2005 Szczegóły
XXXVIII/113/2005 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2005 rok. 31-03-2005 Szczegóły
XXXVIII/114/2005 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2005 rok, wynikających z uchwały Nr XLVII/1181/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych m.st. Warszawy. 31-03-2005 Szczegóły
XXXIX/115/2005 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2005 rok. 28-04-2005 Szczegóły
XXXIX/116/2005 wytycznych i wniosków do roboczej wersji „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy” w części dotyczącej Dzielnicy Wesoła. 28-04-2005 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe