Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
II/3/2002 wyboru Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wesoła. 27-11-2002 Szczegóły
II/2/2002 wyboru Burmistrza Dzielnicy Wesoła. 27-11-2002 Szczegóły
I/1/2002 wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Wesoła. 18-11-2002 Szczegóły
XLV/131/2005 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2005 rok. 29-09-2005 Szczegóły
XLV/130/2005 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2005 rok. 29-09-2005 Szczegóły
XXI/55/2004 wystąpienia o powołanie komisji do kontroli podatkowej. 29-01-2004 Szczegóły
XXI/56/2004 przyjęcia planu pracy Rady Dzielnicy Wesoła na rok 2004. 29-01-2004 Szczegóły
XXI/57/2004 przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy na I kwartał 2004 roku. 29-01-2004 Szczegóły
XXII/58/2004 zaopiniowania założeń do wieloletniego programu inwestycyjnego m. st. Warszawy dla Dzielnicy Wesoła na lata 2003-2007. 18-02-2004 Szczegóły
XXIII/59/2004 odwołania Pana Bogdana Wilka z funkcji Przewodniczącego Rady Dzielnicy Wesoła. 25-03-2004 Szczegóły
XXIII/60/2004 przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy na rok 2004. 25-03-2004 Szczegóły
XXIII/61/2004 wyrażenia opinii o nabyciu w drodze darowizny na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy nie obciążonych nieruchomości, opisanych w księgach wieczystych KW VII-87248 oraz KW 70518 zabudowanych budynkiem oczyszczalni ścieków oraz przepompowni ścieków wraz z urządzeniami. 25-03-2004 Szczegóły
XXIV/62/2004 wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Wesoła. 29-04-2004 Szczegóły
XXIV/63/2004 odwołania Pana Andrzeja Jastrzębskiego z funkcji Burmistrza Dzielnicy Wesoła. 29-04-2004 Szczegóły
XXIV/64/2004 wystąpienia z wnioskiem o podjęcie czynności zmierzających do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Plac Wojska Polskiego-Centrum Zachód w dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy. 29-04-2004 Szczegóły
XXIV/65/2004 zmian w składzie osobowym Komisji Rady Dzielnicy Wesoła. 29-04-2004 Szczegóły
XXIV/66/2004 zatwierdzenia zaleceń Komisji Rewizyjnej z kontroli odnośnie sprawdzenia zasadności rozliczenia umów dotyczących projektowania sieci wodociągowej w ul. Gazowej i Uroczej oraz ul. Kraszewskiego i Krasickiego. 29-04-2004 Szczegóły
XXIV/67/2004 zatwierdzenia zaleceń Komisji Rewizyjnej z kontroli zakupu dekoracji świątecznych w dzielnicy. 29-04-2004 Szczegóły
XXV/68/2004 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2004 rok. 13-05-2004 Szczegóły
XXVI/69/2004 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2004 rok. 19-05-2004 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe