Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
XV/33/2003 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2003 rok. 28-08-2003 Szczegóły
XIV/32/2003 wyrażenia opinii dotyczącej opracowania pt.: „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Dzielnicy Warszawa-Wesoła” . 26-06-2003 Szczegóły
XIV/31/2003 wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie określenia strefy cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami w Warszawie. 26-06-2003 Szczegóły
XIV/30/2003 wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie składu osobowego oraz zakresu działania Komisji Etyki Rady m. st. Warszawy. 26-06-2003 Szczegóły
XIV/29/2003 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2003 rok. 26-06-2003 Szczegóły
XIV/28/2003 wyrażenia opinii do projektu Statutu m. st. Warszawy. 26-06-2003 Szczegóły
XIV/27/2003 wyrażenia opinii do propozycji zadań inwestycyjnych w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy na lata 2003 - 2007. 26-06-2003 Szczegóły
LII/142/2006 wyrażenia opinii o terminie ustanowienia Święta Warszawy. 26-01-2006 Szczegóły
LII/141/2006 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2006 rok. 26-01-2006 Szczegóły
LII/140/2006 zbudowania w trybie pilnym ciągów komunikacyjnych dających możliwość dojazdów z dzielnic Rembertów, Wawer i Wesoła do centrum Warszawy alternatywnych do węzła ulic Marsa, Płowieckiej i Ostrobramskiej. 26-01-2006 Szczegóły
LI/139/2006 uwag i wniosków do aktualnej wersji „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy” w części dotyczącej Dzielnicy Wesoła. 16-01-2006 Szczegóły
L/138/2005 przyjęcia planu pracy Rady Dzielnicy Wesoła na rok 2006. 19-12-2005 Szczegóły
L/137/2005 zaopiniowania wniosku o nadanie Gimnazjum nr 118 imienia Pierwszej Kompanii Kadrowej. 19-12-2005 Szczegóły
XLIX/136/2005 wyrażenia opinii o przebiegu Wschodniej Obwodnicy Warszawy przez teren Dzielnicy Wesoła. 01-12-2005 Szczegóły
XLIX/135/2005 zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie m.st. Warszawy. 01-12-2005 Szczegóły
XLVIII/134/2005 wyrażenia opinii do proponowanego „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2005-2009” dla Dzielnicy Wesoła. 09-11-2005 Szczegóły
XLVII/133/2005 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2005 rok. 03-11-2005 Szczegóły
XLVI/132/2005 wyrażenia opinii do wstępnego projektu załącznika Dzielnicy Wesoła do budżetu m.st. Warszawy na 2006 rok. 20-10-2005 Szczegóły
XIX/52/2003 wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 2004 rok. 24-11-2003 Szczegóły
XIX/51/2003 wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok. 24-11-2003 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe