Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
XXI/58/2008 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2008 rok 31-01-2008 Szczegóły
XX/57/2007 wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany projektu statutu m. st. Warszawy 13-12-2007 Szczegóły
XIX/56/2007 wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach w budynku przy ul. Trakt Brzeski 52 w Warszawie 29-11-2007 Szczegóły
XIX/55/2007 wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach w budynku przy ul. Trakt Brzeski 52 w Warszawie 29-11-2007 Szczegóły
XIX/54/2007 przyjęcia planu pracy Rady Dzielnicy Wesoła na rok 2008 29-11-2007 Szczegóły
XVIII/53/2007 wyrażenia opinii do projektu załącznika Dzielnicy Wesoła do budżetu m.st. Warszawy na 2008 rok 18-10-2007 Szczegóły
XVIII/52/2007 Mikroprogramu Rewitalizacji dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na lata 2007-2013 18-10-2007 Szczegóły
XVIII/51/2007 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2007 rok 18-10-2007 Szczegóły
XVII/50/2007 wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie zasad gospodarowania zasobem nieruchomości m.st. Warszawy w zakresie ustalenia wysokości czynszu symbolicznego za grunty oddawane w użytkowanie wieczyste w trybie i na zasadach art.7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy oraz bonifikaty od opłat rocznych za grunty oddawane w użytkowanie wieczyste w trybie i na zasadach art. 214 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o- gospodarce nieruchomościami 27-09-2007 Szczegóły
XVII/49/2007 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2007 rok 27-09-2007 Szczegóły
XVII/48/2007 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2007 rok 27-09-2007 Szczegóły
XVI/47/2007 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2007 rok 30-08-2007 Szczegóły
XV/46/2007 wyrażenia opinii do projektu Statutu m. st. Warszawy 25-07-2007 Szczegóły
XIV/45/2007 zaopiniowania wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej 12-07-2007 Szczegóły
XIV/44/2007 zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Wesoła kontroli dokumentacji powykonawczej inwestycji pn.: "Budowa budynku komunalno- socjalnego przy ul. Dobrej" 12-07-2007 Szczegóły
XIV/43/2007 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2007 rok 12-07-2007 Szczegóły
XIV/42/2007 powołania Doraźnej Komisji Statutowo -Regulaminowej Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 12-07-2007 Szczegóły
XIII/41/2007 wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie sprzedaży lokali użytkowych w domach wielolokalowych 28-06-2007 Szczegóły
XII/40/2007 wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie wprowadzenia stałego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenach niektórych miejsc i obiektów w m. st. Warszawie 14-06-2007 Szczegóły
XII/39/2007 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2007 rok 14-06-2007 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe