Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
LII/142/2006 wyrażenia opinii o terminie ustanowienia Święta Warszawy. 26-01-2006 Szczegóły
LII/141/2006 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2006 rok. 26-01-2006 Szczegóły
LII/140/2006 zbudowania w trybie pilnym ciągów komunikacyjnych dających możliwość dojazdów z dzielnic Rembertów, Wawer i Wesoła do centrum Warszawy alternatywnych do węzła ulic Marsa, Płowieckiej i Ostrobramskiej. 26-01-2006 Szczegóły
LI/139/2006 uwag i wniosków do aktualnej wersji „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy” w części dotyczącej Dzielnicy Wesoła. 16-01-2006 Szczegóły
L/138/2005 przyjęcia planu pracy Rady Dzielnicy Wesoła na rok 2006. 19-12-2005 Szczegóły
L/137/2005 zaopiniowania wniosku o nadanie Gimnazjum nr 118 imienia Pierwszej Kompanii Kadrowej. 19-12-2005 Szczegóły
XLIX/136/2005 wyrażenia opinii o przebiegu Wschodniej Obwodnicy Warszawy przez teren Dzielnicy Wesoła. 01-12-2005 Szczegóły
XLIX/135/2005 zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie m.st. Warszawy. 01-12-2005 Szczegóły
XLVIII/134/2005 wyrażenia opinii do proponowanego „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2005-2009” dla Dzielnicy Wesoła. 09-11-2005 Szczegóły
XLVII/133/2005 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2005 rok. 03-11-2005 Szczegóły
XLVI/132/2005 wyrażenia opinii do wstępnego projektu załącznika Dzielnicy Wesoła do budżetu m.st. Warszawy na 2006 rok. 20-10-2005 Szczegóły
XIX/52/2003 wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 2004 rok. 24-11-2003 Szczegóły
XIX/51/2003 wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok. 24-11-2003 Szczegóły
XIX/50/2003 wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok. 24-11-2003 Szczegóły
XIII/26/2003 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2003 rok. 17-06-2003 Szczegóły
XIII/25/2003 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2003 rok. 17-06-2003 Szczegóły
XII/24/2003 wyrażenia opinii do wniosku Zarządu Dzielnicy Wesoła o dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części osiedla Stara Miłosna w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy – I i II etap” z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasta Stołecznego Warszawy. 02-06-2003 Szczegóły
XII/23/2003 wyrażenia opinii do wniosku złożonego przez dyrektora SPZLO o przyznanie dodatkowych środków na kontynuację inwestycji. 02-06-2003 Szczegóły
XI/22/2003 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2003 rok. 29-05-2003 Szczegóły
XI/21/2003 nadania imienia Noblistów Polskich Gimnazjum Nr 1 w Warszawie w Dzielnicy Wesoła przy ul. Armii Krajowej 39. 29-05-2003 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe