Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Wola > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
4/2014 autopoprawki do załącznika dzielnicowego do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok 16-12-2014 Szczegóły
3/2014 skierowania do Prezydenta m.st. Warszawy wniosku o dokonanie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy 16-12-2014 Szczegóły
2/2014 powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2015 roku 16-12-2014 Szczegóły
1/2014 podziału zadań pomiędzy członków Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy 16-12-2014 Szczegóły
11227/2014 upoważnienia pracowników Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy do oceny formalnej w otwartych konkursach ofert w zakresie pomocy społecznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2015 roku 08-12-2014 Szczegóły
11226/2014 upoważnienia pracowników Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy do oceny formalnej w otwartych konkursach ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2015 roku 08-12-2014 Szczegóły
11225/2014 powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2015 roku 08-12-2014 Szczegóły
11224/2014 powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie Ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2015 roku 08-12-2014 Szczegóły
11223/2014 uchwalenia Harmonogramu Realizacji Zadań Lokalnych w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy dla Dzielnicy Wola na rok 2015 w związku z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2015 rok 08-12-2014 Szczegóły
11222/2014 skierowania do Prezydenta m.st. Warszawy wniosku o dokonanie zmian w dzielnicowym załączniku do budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok 08-12-2014 Szczegóły
11221/2014 skierowania do Prezydenta m.st. Warszawy wniosku o dokonanie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy 08-12-2014 Szczegóły
11220/2014 przekazania Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy do zarzadzania nieruchomości położonej przy ul. Żelaznej róg ul. Prostej w Warszawie 02-12-2014 Szczegóły
11219/2014 zatwierdzenia warunków nowej umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej 30,18 m2 usytuowanego w Warszawie przy ul. Działdowskiej 12 w trybie poza konkursem ofert, na rzecz dotychczasowego najemcy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koło Przyjaciół Dzieci o Niepełnej Sprawności Ruchowej, ustalonych w drodze negocjacji 02-12-2014 Szczegóły
11218/2014 zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy 02-12-2014 Szczegóły
11217/2014 zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy 02-12-2014 Szczegóły
11216/2014 zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy 02-12-2014 Szczegóły
11215/2014 zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy 02-12-2014 Szczegóły
11214/2014 zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy 02-12-2014 Szczegóły
11213/2014 zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy 02-12-2014 Szczegóły
11212/2014 zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy 02-12-2014 Szczegóły
1 2 3 4 5
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe