Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Wola > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
2927/2009 anulowania uchwały nr 2569/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem m.st.Warszawy 03-03-2009 Szczegóły
3003/2009 dzielenia 50% bonifikaty opłaty rocznej za 2009 r. z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe 11-03-2009 Szczegóły
3002/2009 dzielenia 50% bonifikaty opłaty rocznej za 2009 r. z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe 11-03-2009 Szczegóły
2994/2009 dzielenia 50% bonifikaty opłaty rocznej za 2009 r. z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe 11-03-2009 Szczegóły
3441/2009 odmowy ustalenia innego niż ustawowy terminu wnoszenia opłat rocznych za 2009 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonych na terenie Dzielnicy Wola, będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej "Strop" 31-03-2009 Szczegóły
3440/2009 odmowy ustalenia innego niż ustawowy terminu wnoszenia opłaty rocznej za 2009 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Obozowej 20, będącej w użytkowaniu wieczystym Inco Veritas SA 31-03-2009 Szczegóły
3442/2009 odmowy ustalenia innego niż ustawowy terminu wnoszenia opłaty rocznej za 2009 r. z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części nieruchomości położonej w ... przy ..., przypadającej na lokal mieszkalny nr ..., bedącej w użytkowaniu wieczystym p. Elżbiety Orzeszek 31-03-2009 Szczegóły
2929/2009 podziału środków fiansowych na odtworzenie brakujacej dokumentacji technicznej w formie inwentaryzacji dla budynków zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe 03-03-2009 Szczegóły
3456/2009 przekazania do podpisu Prezydenta m.st. Warszawy projektu zarządzenia powołującego Komisję Przetargową dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, wykonującą czynności związane z przeprowadzaniem przetargów na sprzedaż nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, z których wykwaterowani zostali wszyscy lokatorzy oraz wolnych lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych wraz z przypisanym do lokalu udziałem w częściach wspólnych budynku oraz oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, położonych na ternie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy 31-03-2009 Szczegóły
2863/2009 przeznaczenia garaży komunalnych do wynajęcia w drodze konkursu ofert 03-03-2009 Szczegóły
2939/2009 przeznaczenia lokali użytkowych do wynajęcia w drodze konkursu ofert 10-03-2009 Szczegóły
2856/2009 rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Łuckiej 8 (front) w Warszawie 03-03-2009 Szczegóły
2857/2009 rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Waliców 14 w Warszawie 03-03-2009 Szczegóły
2858/2009 rozbiórki budynku użytkowego przy ul. Twardej 56 w Warszawie 03-03-2009 Szczegóły
3184/2009 skierowania do Prezydenta m.st. Warszawy wniosku o dokonanie zmian w dzielnicowym załaczniku do budżetu m.st. Warszawy na 2009 r. 17-03-2009 Szczegóły
2855/2009 skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy projektu uchwały Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania i przedstawienia Prezydentowi m.st. Warszawy sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za rok 2008 03-03-2009 Szczegóły
2930/2009 skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy projektu uchwały Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania propozycji zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2009 r. 03-03-2009 Szczegóły
2942/2009 skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy projektu uchwały Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania wniosku o obniżenie o 50% stawki czynszu na okres 75 dni z tytułu najmu lokalu użytkowego, położonego w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 47, którego najemcą jest Pan Witold Sienicki 10-03-2009 Szczegóły
2941/2009 skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy projektu uchwały Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania wniosku o obniżenie o 50% stawki czynszu na okres 75 dni z tytułu najmu lokalu użytkowego, położonego w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 47, którego najemcą jest Pan Witold Sienicki 10-03-2009 Szczegóły
3244/2009 skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy projektu uchwały Rady Dzielnicy Wola w sprawie zaopiniowania propozycji zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2009 rok 20-03-2009 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe