Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Wola > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1815/2008 podziału środków finansowych na odtworzenie brakującej dokumentacji technicznej dla budynków zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe 12-08-2008 Szczegóły
1805/2008 powierzenia ZGN w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, administrowania nieruchomościa położoną na działce ew. nr 13 obręb 6-01-09, będącej własnością Skarbu Państwa we władaniu Zarządu Dzielnicy Wola 05-08-2008 Szczegóły
1834/2008 skierowania do Prezydenta m.st. Warszawy wniosku o dokonanie zmian w dzielnicowym załączniku do budżetu m.st. Warszawy na 2008 r. 26-08-2008 Szczegóły
1818/2008 skierowania do Prezydenta m.st. Warszawy wniosku o dokonanie zmian w dzielnicowym załączniku do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2008 r. 21-08-2008 Szczegóły
1820/2008 skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy autopoprawki do projektu uchwały Rady Dzielnicy Wola w sprawie zaopiniowania propozycji zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2008 r. 26-08-2008 Szczegóły
1816/2008 skierowania pod obrady Rady Dzielnicy wola m.st. Warszawy projektu uchwały Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w sprawie zaakceptowania zmiany wskaźników opisujących kryteria wyborów obszarów w „Mikroprogramie Rewitalizacji Dzielnicy Wola m.st. Warszawy” na lata 2005-2013” 12-08-2008 Szczegóły
1819/2008 skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy projektu uchwały Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania propozycji zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2008 r. 21-08-2008 Szczegóły
1824/2008 skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy projektu uchwały Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, na którym umieszczony jest lokal przy Al. Solidarności 147, którego najemcą jest „Moch-Exitus S. Moch” Spółka Jawna 26-08-2008 Szczegóły
1825/2008 skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy projektu Uchwały Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, na którym umieszczony jest lokal przy ul. Górczewskiej 24, którego najemca jest „CB-HORT CAFE PODLASIEWICZ” S.J. 26-08-2008 Szczegóły
1826/2008 skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy projektu Uchwały Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, na którym umieszczony jest lokal przy ul. Młynarskiej 25, którego najemca są p.p. Iwona i Piotr Siegert „TESAT” s.c. 26-08-2008 Szczegóły
1817/2008 wynajęcia lokalu użytkowego przy ul. Młynarskiej 13 na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym z pominięciem procedury konkursu ofert, z przeznaczeniem na cele statutowe 21-08-2008 Szczegóły
1808/2008 wyrażenia zgody na podnajęcie p. Halinie Kret, działającej pod firmą „HEMA-DOM” części, powierzchni lokalu użytkowego położonego w Warszawie przy ul. Nowolipki 21, na rzecz p. Grażyny Mróz 05-08-2008 Szczegóły
1810/2008 wyrażenia zgody na rozszerzenie branży prowadzonej w lokalu użytkowym nr 1A, położonym w Warszawie przy ul. Nowolipie 23, którego najemcą jest p. Janusz Suszek 05-08-2008 Szczegóły
1822/2008 wyrażenia zgody na rozwiązanie z dniem 31.08.2008 r. umowy najmu zawartej w dniu 27.03.2008 r. z p. Krzysztofem Zielińskim na lokal użytkowy położony w Warszawie przy ul. Płockiej 3, za porozumieniem stron 26-08-2008 Szczegóły
1809/2008 wyrażenia zgody na wypowiedzenie p. Jarosławowi Nieścierukowi umowy najmu garażu, położonego w ... przy ..., bez zachowania okresu wypowiedzenia 05-08-2008 Szczegóły
1835/2008 zaopiniowania wstępnego projektu załącznika Dzielnicy Wola m.st. Warszawy do budżetu m.st. Warszawy na 2009 rok oraz prognozy budżetowej Dzielnicy Wola na lata 2010-2011 29-08-2008 Szczegóły
1823/2008 zatwierdzenia projektu wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu na którym umieszczony jest lokal przy ul. Staszica 7/9, którego najemcą jest p. Grzegorz Czubak 26-08-2008 Szczegóły
1833/2008 zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy 26-08-2008 Szczegóły
1830/2008 zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy 26-08-2008 Szczegóły
1829/2008 zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy 26-08-2008 Szczegóły
1 2
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe