Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Wola > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
633/2006 w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu za wynajem lokali użytkowych wyłączonych z konkursu ofert. 01-08-2006 Szczegóły
604/2006 w sprawie wyrażenia zgody na wydanie skierowania do zawarcia umowy najmu części lokalu w lokalu wspólnym nr ... przy ul. ... dla p. Janiny Wlaźnik 02-08-2006 Szczegóły
603/2006 w sprawie zgody na rozbiórkę ruin budynku przy ul. Karlińskiego 2, powierzonego Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, ul. Bema 70, w administrowanie uchwałą nr 491/2006 z dnia 13.06.2006 r. 02-08-2006 Szczegóły
602/2006 w sprawie wyłączenia z oczynszowania części tj. 35,21 m2 lokalu użytkowego położonego w Warszawie przy ul. Burakowskiej 9, którego najemcą jest Pan Zbigniew Tolak 02-08-2006 Szczegóły
601/2006 w sprawie wstąpienia Pani Karoliny Petka w najem lokalu użytkowego położonego w Warszawie przy ul. Kaczej 21 o powierzchni 41,15 m2 w miejsce Pana Piotra Kocewiaka 02-08-2006 Szczegóły
600/2006 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie Henryka Wieczorka z umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Warszawie przy ul. Wroniej 57 A zawartej z Henrykiem Wieczorkiem i Markiem Mroczkiem. 02-08-2006 Szczegóły
599/2006 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie podnajmu części, tj. ok. 4,00 m2 lokalu użytkowego położonego w Warszawie przy ul. Staszica 18, którego najemcą jest Pani Janina Klimczak. 02-08-2006 Szczegóły
598/2006 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie podnajmu przez Panią Elżbietę Świecką części tj. 30,77 m2 lokalu użytkowego położonego w Warszawie przy ul. Redutowej 48 na rzecz Pana Andrzeja Sadowskiego, z przeznaczeniem na prowadzenie usług w zakresie wymiany okien i drzwi. 02-08-2006 Szczegóły
597/2006 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na lokal użytkowy położony w Warszawie przy ul. Rabsztyńskiej 8 o pow. 314,49 m2 z Mazowiecką Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy. 02-08-2006 Szczegóły
596/2006 w sprawie wyrażenia zgody na skrócenie okresu wypowiedzenia umowy najmu zawartej w dniu 05.03.1992 r. z Bolesławem Bolkiem na lokal użytkowy położony w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 28, ze skutkiem na dzień 01.08.2006 r. 02-08-2006 Szczegóły
595/2006 w sprawie wyrażenia zgody na skrócenie okresu wypowiedzenia umowy najmu Nr 41/2002 zawartej w dniu 28.05.2002 r. z Anną Kowalską na lokal użytkowy położony w Warszawie przy ul. Pańskiej 100a, ze skutkiem na dzień 01.08.2006 r. 02-08-2006 Szczegóły
594/2006 w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego położonego w Warszawie przy ul. Obozowej 63/65 o pow. 108,24 m2 z pominięciem procedury konkursu ofert. 02-08-2006 Szczegóły
593/2006 w sprawie wyłączenia z oczynszowania części tj. 5,24 m2 (piwnica) lokalu użytkowego położonego w Warszawie przy ul. Obozowej 110, którego najemcą jest Pan Leopold Choroszewski 02-08-2006 Szczegóły
592/2006 w sprawie wyłączenia z oczynszowania części tj. 5,24 m2 (piwnica) lokalu użytkowego położonego w Warszawie przy ul. Obozowej 110, którego najemcą jest Pan Leopold Choroszewski 02-08-2006 Szczegóły
591/2006 w sprawie nie zatwierdzenia stawki czynszu wynegocjowanej przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy na najem lokalu położonego w Warszawie przy ulicy Ludwiki 1 umieszczonego w wykazie lokali użytkowych do wynajęcia poza konkursem ofert, stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr 408/2006 Zarządu Dzielnicy Wola m. st. Warszawy z dnia 23 maja 2006 r. 02-08-2006 Szczegóły
590/2006 w sprawie wstąpienia firmy BEWAM Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami Barbara Węcławek, Grażyna Bankiewicz - spółka cywilna w najem lokalu użytkowego położonego w Warszawie przy ul. Leszno 38 o powierzchni 19,81 m2 w miejsce Pani Barbary Węcławek. 02-08-2006 Szczegóły
589/2006 w sprawie nie wyrażenia zgody na zmianę branży prowadzonej działalności w lokalu użytkowym położonym w Warszawie przy ul. Górczewskiej 95, którego Najemcą jest Pani Wiesława Ćwiek. 02-08-2006 Szczegóły
588/2006 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie podnajmu części, tj. 15 m2 lokalu użytkowego położonego w Warszawie przy ul. Górczewskiej 4, którego najemcą jest Pani Teresa Grochal, na rzecz Pana Aleksandra Grochal. 02-08-2006 Szczegóły
607/2006 w sprawie skierowania do Prezydenta m.st. Warszawy wniosku o dokonanie zmian w dzielnicowym załaczniku do budżetu m.st. Warszawy na 2006 r. 16-08-2006 Szczegóły
618/2006 w sprawie wyrażenia zgody na wydanie skierowań do zawarcia umów najmu na lokale socjalne (8 poz.) 22-08-2006 Szczegóły
1 2 3
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe