Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Wola > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
670/2005 w sprawie skierowania do Prezydenta m.st. Warszawy wniosku o dokonanie zmian w dzielnicowym załączniku do budżetu miasta stołecznego Warszawy. 06-12-2005 Szczegóły
671/2005 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie podnajmu części tj. 34,88 m2 lokalu użytkowego położonego w Warszawie przy ul. Płockiej 16, którego najemcą jest Federacja Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki, na rzecz dotychczasowego podnajemcy. 06-12-2005 Szczegóły
672/2005 w sprawie przeznaczenia lokali użytkowych do wynajęcia w drodze konkursu ofert. 06-12-2005 Szczegóły
673/2005 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie podnajmu części tj. 18,00 m2 lokalu użytkowego położonego w Warszawie przy ul. Żelaznej 43A, którego najemcą jest Zbigniew Kulik, na rzecz dotychczasowego podnajemcy. 06-12-2005 Szczegóły
673/2005 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie podnajmu części tj. 18,00 m2 lokalu użytkowego położonego w Warszawie przy ul. Żelaznej 43A, którego najemcą jest Zbigniew Kulik, na rzecz dotychczasowego podnajemcy. 06-12-2005 Szczegóły
674/2005 w sprawie wyrażenia zgody na podnajęcie przez P.P.H. „HETMAN” Sp. z o.o. części (48,00 m2) lokalu użytkowego położonego w Warszawie przy ul. Wolskiej 111 na rzecz P.P.H. „HETMAN” Pana Sławomira Owczarczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H. „HETMAN”. 06-12-2005 Szczegóły
674/2005 w sprawie wyrażenia zgody na podnajęcie przez P.P.H. „HETMAN” Sp. z o.o. części (48,00 m2) lokalu użytkowego położonego w Warszawie przy ul. Wolskiej 111 na rzecz P.P.H. „HETMAN” Pana Sławomira Owczarczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H. „HETMAN”. 06-12-2005 Szczegóły
675/2005 w sprawie wyrażenia zgody na podnajęcie części tj. 20,00 m2 lokalu użytkowego położonego w Warszawie przy ul. Twardej 66, którego najemcami są Grażyna i Marek Tabadzińscy. 06-12-2005 Szczegóły
676/2005 w sprawie wyrażenia zgody na skrócenie okresu wypowiedzenia umowy najmu nr 86/98 zawartej w dniu 01.03.1998 r. z Panem Aleksandrem Chodzeń na lokal użytkowy położony w Warszawie przy ul. Ciołka 33, ze skutkiem na dzień 31.12.2005 r. 06-12-2005 Szczegóły
676/2005 w sprawie wyrażenia zgody na skrócenie okresu wypowiedzenia umowy najmu nr 86/98 zawartej w dniu 01.03.1998 r. z Panem Aleksandrem Chodzeń na lokal użytkowy położony w Warszawie przy ul. Ciołka 33, ze skutkiem na dzień 31.12.2005 r. 06-12-2005 Szczegóły
677/2005 w sprawie wyrażenia zgody na skrócenie okresu wypowiedzenia umowy najmu nr 122/2004 zawartej w dniu 23.08.2004 r. z Piotrem Piotrowskim na lokal użytkowy położony w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 73, ze skutkiem na dzień 31.12.2005 r. 06-12-2005 Szczegóły
678/2005 w sprawie wyrażenia zgody na skrócenie okresu wypowiedzenia umowy najmu nr 125/2004 zawartej w dniu 15.11.2004 r.z Towarzystwem Promocji Zdrowia Psychicznego – ALERT na lokal użytkowy położony w Warszawie przy ul. Nowlipie 31, ze skutkiem na dzień 09.12.2005 r. 06-12-2005 Szczegóły
679/2005 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu nr 21/2000 zawartej w dniu 29.05.2000 r. z Panem Markiem Markowiczem na lokal użytkowy położony w Warszawie przy ul. Chłodnej 2/18, w terminie ustawowym, ze skutkiem na dzień 31.03.2006 r 06-12-2005 Szczegóły
680/2005 w sprawie wyrażenia zgody na podnajęcie przez „PARAGON” Sp. z o.o. części lokalu użytkowego położonego w Warszawie przy ul. Młynarskiej 26/28 na rzecz firmy UNIFOOD POLSKA Sp. z o.o. 06-12-2005 Szczegóły
681/2005 w sprawie wstąpienia Pana Krzysztofa Borowieckiego w najem lokalu użytkowego o powierzchni 173,90 m2 położonego w Warszawie przy ul. Dzielnej 15 w miejsce Pani Małgorzaty Borowieckiej (matki). 06-12-2005 Szczegóły
682/2005 w sprawie zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy (wyrażenia zgody na dokonanie wzajemnej zamiany lokali mieszkalnych między p.p. Katarzyną i Rafałem Zduńczykami, zam. przy ul. ...................... w Warszawie a p.p. Anną i Markiem Topczewskimi, zam. przy ul. ......................... w Warszawie) 06-12-2005 Szczegóły
683/2005 w sprawie zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy (nie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany lokali między stronami wymienionymi w załączniku do projektu uchwały) 06-12-2005 Szczegóły
684/2005 w sprawie zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy (wyrażenia zgody na wydanie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu nr … przy ul. …powstałego w wyniku adaptacji powierzchni strychu na lokal mieszkalny dla p.p. Reginy i Bogusława małż. Obrębskich) 06-12-2005 Szczegóły
685/2005 w sprawie przekazania pod obrady Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie zaopiniowania wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży bezprtzetargowej w budynku przy ul. Młynarskiej 35A, stanowiących własność m.st. Warszawy, położonych na terenie Dzielnicy Wola 06-12-2005 Szczegóły
686/2005 zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem Miasta Stołecznego Warszawy 06-12-2005 Szczegóły
1 2 3 4
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe