Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Wola > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
704/2005 w sprawie wyrażenia zgody na skrócenie okresu wypowiedzenia umowy najmu nr 53/2004 zawartej w dniu 22.04.2004 r. z Panem Andrzejem Gołaś na lokal użytkowy położony w Warszawie przy ul. Ludwiki 1, ze skutkiem na dzień 31.12.2005 r. 13-12-2005 Szczegóły
703/2005 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę branży gastronomicznej z małej gastronomii na restaurację w lokalu użytkowym położonym w Warszawie przy ul. Chłodej 34, którego najemcą jest Pan Wojciech Krzymowski 13-12-2005 Szczegóły
702/2005 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie podnajmu przez Pana Zbigniewa Nowakowskiego części lokalu użytkowego położonego w Warszawie przy ul. Dzielnej 7B na rzecz FPH "NEW MEN" Zakład Pracy Chronionej i na rzecz "DANART" Cymerman Krzysztof 13-12-2005 Szczegóły
701/2005 w sprawie zatwierdzenia stawki czynszu wynegocjowanej przez ZGN w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na najem lokalu z wykazu lokali użytkowych do wynajęcia poza konkursem ofert stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr 629/2005 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 22.11.2005 r. położonego w Warszawie przy ul. Miedzianej 6 13-12-2005 Szczegóły
700/2005 w sprawie wyrażenia zgody na skrócenie okresu wypowiedzenia umowy najmu zawartej w dniu 14.02.1992 r. z ZBH AKBUD Sp. z o.o. Na lokal użytkowy polożony w Warszawie przy ul. Chłodnej 47, ze skutkiem na dzień 15.12.2005 r. 13-12-2005 Szczegóły
699/2005 w sprawie podnajmu lokalu użytkowego położonego w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 88, którego najemcą jest Towarowa 33 Corporation Sp. z o.o. 13-12-2005 Szczegóły
698/2005 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę najemcy lokalu użytkowego położonego w Warszawie przy ul. Miedzianej 7 13-12-2005 Szczegóły
673/2005 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie podnajmu części tj. 18,00 m2 lokalu użytkowego położonego w Warszawie przy ul. Żelaznej 43A, którego najemcą jest Zbigniew Kulik, na rzecz dotychczasowego podnajemcy. 06-12-2005 Szczegóły
673/2005 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie podnajmu części tj. 18,00 m2 lokalu użytkowego położonego w Warszawie przy ul. Żelaznej 43A, którego najemcą jest Zbigniew Kulik, na rzecz dotychczasowego podnajemcy. 06-12-2005 Szczegóły
674/2005 w sprawie wyrażenia zgody na podnajęcie przez P.P.H. „HETMAN” Sp. z o.o. części (48,00 m2) lokalu użytkowego położonego w Warszawie przy ul. Wolskiej 111 na rzecz P.P.H. „HETMAN” Pana Sławomira Owczarczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H. „HETMAN”. 06-12-2005 Szczegóły
674/2005 w sprawie wyrażenia zgody na podnajęcie przez P.P.H. „HETMAN” Sp. z o.o. części (48,00 m2) lokalu użytkowego położonego w Warszawie przy ul. Wolskiej 111 na rzecz P.P.H. „HETMAN” Pana Sławomira Owczarczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H. „HETMAN”. 06-12-2005 Szczegóły
685/2005 w sprawie przekazania pod obrady Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie zaopiniowania wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży bezprtzetargowej w budynku przy ul. Młynarskiej 35A, stanowiących własność m.st. Warszawy, położonych na terenie Dzielnicy Wola 06-12-2005 Szczegóły
690/2005 w sprawie zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy (zakwalifikowanie wymienionych w projekcie uchwały osób do umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego - 5 pozycji) 06-12-2005 Szczegóły
693/2005 w sprawie zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy (nie wyrażenie zgody na zakwalifikowanie i umieszczenie wymienionych w projekcie uchwały osób na liście osób zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego - 14 pozycji) 06-12-2005 Szczegóły
697/2005 w sprawie powołania Komisji do wyłonienia w drodze losowania lokali dla kandydatów na najemców lokali mieszkalnych w budynku komunalnym przy ul. Piaskowej 7 zgodnie z procedurą przyjętą w postanowieniu nr 99/2005 Zarządu Dzielnicy Wola m. st. Warszawy z dnia 20 września 2005 r. oraz uchwale nr XIV/53/2005 Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 18 października 2005 r. 09-12-2005 Szczegóły
696/2005 w sprawie skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie propozycji planu sieci publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy 06-12-2005 Szczegóły
695/2005 w sprawie zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy (nie wyrażenie zgody na zakwalifikowanie i umieszczenie p.p. Marii i Kazimierza Wolderów zam. przy ul. .................na liście osób zakwalifikowanych do zamiany lokalu) 06-12-2005 Szczegóły
694/2005 w sprawie zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy (nie wyrażenie zgody na zakwalifikowanie i umieszczenie wymienionych w projekcie uchwały osób na liście osób zakwalifikowanych do najmu lokalu socjalnego - 5 pozycji) 06-12-2005 Szczegóły
692/2005 w sprawie zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy (zakwalifikowanie wymienionych w projekcie uchwały osób do umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zamiany lokalu obecnie zajmowanego - 3 pozycje) 06-12-2005 Szczegóły
691/2005 w sprawie zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy (zakwalifikowanie wymienionych w projekcie uchwały osób do umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do najmu lokalu socjalnego - 8 pozycji) 06-12-2005 Szczegóły
1 2 3 4
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe