Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Wola > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
165/2003 zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem Miasta Stołecznego Warszawy 01-07-2003 Szczegóły
164/2003 przyznania środków finansowych na przeprowadzenie remontów pustostanów w budynkach położonych na terenie Dzielnicy Wola 01-07-2003 Szczegóły
163/2003 cesji praw do lokalu użytkowego położonego w Warszawie przy ul. Syreny 20 01-07-2003 Szczegóły
162/2003 wyrażenia zgody na zmianę najemcy lokalu użytkowego o powierzchni ogólnej 93,02 m2, w tym powierzchni podstawowej 68,30 m2 i powierzchni piwnic 24,72 m2, położonego w Warszawie przy ul. Obozowej 87 01-07-2003 Szczegóły
185/2003 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków dotyczących dopłat do zaliczek w nieruchomościach wspólnych stanowiących współwłasność m. st. Warszawy 29-07-2003 Szczegóły
184/2003 w sprawie powołania komisji do spraw odtworzenia dokumentacji technicznych. 29-07-2003 Szczegóły
183/2003 w sprawie skierowania osób, z którymi zostaną zawarte umowy najmu na lokal udostępniony przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Praga Południe Spółka z o.o. 29-07-2003 Szczegóły
182/2003 w sprawie zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem Miasta Stołecznego Warszawy (lista nr 79). 29-07-2003 Szczegóły
181/2003 w sprawie wyrażenia zgody na podnajęcie przez Pana Bolesława Boguckiego lokalu użytkowego nr 1 położonego w Warszawie przy ul. Nowolipie 23 o pow. 32,08 m2. 29-07-2003 Szczegóły
180/2003 w sprawie cesji praw do lokalu użytkowego położonego w Warszawie przy ul. Nowolipie 25 o pow. 59,08 m2. 29-07-2003 Szczegóły
178/2003 w sprawie zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem Miasta Stołecznego Warszawy (lista nr 76, 77, 78) 31-07-2003 Szczegóły
177/2003 w sprawie niesienia pod obrady Rady Dzielnicy projektu uchwały w sprawie przekazania w administrowanie Zarządowi Budynków Komunalnych Wola lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m. st. Warszawy znajdujących się w budynkach szkolnych 15-07-2003 Szczegóły
175/2003 w sprawie uchylenia uchwały Nr 150/2003 Zarządu Dzielnicy Wola z dnia 10.06.2003 r. w sprawie zawieszenia procesu inwestycyjnego pt. „Budynek mieszkalny wielorodzinny z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Piaskowej w Warszawie” 15-07-2003 Szczegóły
173/2003 w sprawie zwolnienia od wpłaty kaucji 15-07-2003 Szczegóły
172/2003 w sprawie zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem Miasta Stołecznego Warszawy (lista nr 71, 72, 73, 74, 75) 28-07-2003 Szczegóły
171/2003 w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego położonego w Warszawie przy ul. Obozowej 63/65 o pow. 145,14 m2 z pominięciem procedury 08-07-2003 Szczegóły
170/2003 w sprawie skierowania osób, z którymi zostaną zawarte umowy najmu na 5 lokali udostępnionych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Praga Południe Spółka z o.o. 08-07-2003 Szczegóły
169/2003 w sprawie zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem Miasta Stołecznego Warszawy (lista Nr 63, 68, 69, 70). 08-07-2003 Szczegóły
168/2003 w sprawie skierowania do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy wniosku o dokonanie przeniesień planowanych wydatków w dzielnicowym załączniku do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2003 rok. 08-07-2003 Szczegóły
167/2003 w sprawie zmiany uchwały Nr 215/2001 z dnia 06.03.2001 r. w sprawie zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem Dzielnicy Wola Gminy Warszawa-Centrum 01-07-2003 Szczegóły
1 2 3
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe