Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Włochy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
IV/8/18 zmiany uchwały Nr CLVIII/2115/18 z dnia 18.10.2018 r. w sprawie przejęcia w utrzymanie przez Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy Wydział Ochrony Środowiska dwóch studni oligoceńskich położonych w Warszawie przy ulicy Malowniczej i ulicy Cietrzewia 19-12-2018 Szczegóły
IV/7/18 powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2019 roku 19-12-2018 Szczegóły
IV/6/18 skierowania do Prezydenta m.st. Warszawy wniosku o wprowadzenie autopoprawki do załącznika dzielnicowego do projektu budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 rok 19-12-2018 Szczegóły
IV/5/18 skierowania do Prezydenta m.st. Warszawy wniosku o wprowadzenie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2019 – 2045 19-12-2018 Szczegóły
III/4/18 wniosku Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok wymagających wprowadzenia w formie zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy 18-12-2018 Szczegóły
III/3/18 zmiany dysponenta środków w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok 18-12-2018 Szczegóły
III/2/18 wniosku Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok wymagających wprowadzenia w formie zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy 18-12-2018 Szczegóły
I/1/18 określenia podziału zadań między członków Zarządu Dzielnicy 28-11-2018 Szczegóły
CLXII/2159/18 wystąpienia do Prezydenta m.st. Warszawy o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy 20-11-2018 Szczegóły
CLXII/2158/18 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2019 roku 20-11-2018 Szczegóły
CLXII/2157/18 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2019 roku 20-11-2018 Szczegóły
CLXII/2156/18 wniosku Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok wymagających wprowadzenia w formie zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy 20-11-2018 Szczegóły
CLX/2155/18 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu nr … przy ul. … z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy Dzielnicy Włochy 08-11-2018 Szczegóły
CLX/2154/18 wniosku Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok wymagających wprowadzenia w formie zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy 08-11-2018 Szczegóły
CLIX/2153/18 zmiany składu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Dzielnicowy Zespół Włochy 31-10-2018 Szczegóły
CLIX/2152/18 przekazania do jednorazowej dyspozycji Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy dwóch lokali socjalnych 31-10-2018 Szczegóły
CLIX/2151/18 wydzielenia lokalu nr … przy ul. … z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy Dzielnicy Włochy z przeznaczeniem na lokal socjalny 31-10-2018 Szczegóły
CLIX/2150/18 wydzielenia lokalu nr … przy ul. … z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy Dzielnicy Włochy z przeznaczeniem na lokal socjalny 31-10-2018 Szczegóły
CLIX/2149/18 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu nr … przy ul. … z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy Dzielnicy Włochy 31-10-2018 Szczegóły
CLIX/2148/18 wyrażenia zgody na zmianę warunków umowy najmu lokalu użytkowego nr 1A usytuowanego przy ul. Popularnej 27 w Warszawie 31-10-2018 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe