Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Włochy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
CXXXI/1781/18 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr …, w budynku przy ul. … 22-02-2018 Szczegóły
CXXXI/1780/18 dokonania zmiany podstawy prawnej kwalifikacji na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu Pani N. K. 22-02-2018 Szczegóły
CXXXI/1779/18 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 22-02-2018 Szczegóły
CXXXI/1778/18 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu nr …, w budynku przy ul. … 22-02-2018 Szczegóły
CXXXI/1777/18 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr …, w budynku przy ul. ... 22-02-2018 Szczegóły
CXXXI/1776/18 skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy Dzielnicy Włochy 22-02-2018 Szczegóły
CXXXI/1775/18 skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy Dzielnicy Włochy 22-02-2018 Szczegóły
CXXXI/1774/18 wskazania źródła finansowania zadania inwestycyjnego „Budowa przedszkola kontenerowego przy ul. Parowcowej” 22-02-2018 Szczegóły
CXXXI/1773/18 skierowania do Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat wniosku Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok wymagających wprowadzenia w formie uchwały Rady m.st. Warszawy dotyczących zwiększenia wydatków bieżących na Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 22-02-2018 Szczegóły
CXXXI/1772/18 skierowania do Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat wniosku Dzielnicy Włochy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok wymagających wprowadzenia w formie uchwały Rady m.st. Warszawy dotyczących zwiększenia wydatków bieżących i majątkowych oraz przeniesienia środków pomiędzy rodzajami wydatków w ramach wydatków bieżących 22-02-2018 Szczegóły
CXXXI/1771/18 wniosku Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok wymagających wprowadzenia w formie zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy 22-02-2018 Szczegóły
CXXX/1770/18 przeznaczenia do wynajęcia na dalszy okres, w trybie poza konkursem ofert, miejsca postojowego nr … usytuowanego w budynku przy ul. …, na rzecz dotychczasowego najemcy oraz zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu 13-02-2018 Szczegóły
CXXX/1769/18 wyrażenia zgody na dokonanie zwrotu zarządu nieruchomością zabudowaną, położoną w Warszawie przy ul. … 13-02-2018 Szczegóły
CXXX/1768/18 uchylenia Uchwały Nr CXV/1569/17 Zarządu Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy z dnia 27 października 2017 roku, w sprawie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego nr …, przy ulicy … 13-02-2018 Szczegóły
CXXX/1767/18 przekazania lokalu socjalnego nr …, przy ul. … do jednorazowego zadysponowania przez Dzielnicę Ochota 13-02-2018 Szczegóły
CXXX/1766/18 wydzielenia lokalu nr …, przy ulicy … z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy Dzielnicy Włochy z przeznaczeniem na lokal socjalny 13-02-2018 Szczegóły
CXXX/1765/18 wydzielenia lokalu nr …, przy ulicy … z mieszkaniowego zasobu m. st. Warszawy Dzielnicy Włochy z przeznaczeniem na lokal socjalny 13-02-2018 Szczegóły
CXXX/1764/18 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego nr … przy ul. … 13-02-2018 Szczegóły
CXXX/1763/18 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego nr …, przy ulicy … 13-02-2018 Szczegóły
CXXX/1762/18 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego nr …, przy ulicy … 13-02-2018 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe