Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Włochy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
CXXXVI/1810/18 potwierdzenia uprawnień do najmu lokalu mieszkalnego nr …, przy ul. … 12-04-2018 Szczegóły
CXXXVI/1809/18 wydzielenia lokalu nr …, przy ulicy … z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy Dzielnicy Włochy z przeznaczeniem na lokal socjalny 12-04-2018 Szczegóły
CXXXVI/1808/18 wydzielenia lokalu nr …, przy ulicy … z mieszkaniowego zasobu m. st. Warszawy Dzielnicy Włochy z przeznaczeniem na lokal socjalny 12-04-2018 Szczegóły
CXXXVI/1807/18 sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr CXXXI/1778/18 Zarządu Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy z dnia 22 lutego 2018 roku 12-04-2018 Szczegóły
CXXXVI/1806/18 dokonania zmiany podstawy prawnej kwalifikacji na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu w rodzinie E. M. 12-04-2018 Szczegóły
CXXXVI/1805/18 dokonania zmiany ilości osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu m.st. Warszawy Dzielnicy Włochy w rodzinie E. S. 12-04-2018 Szczegóły
CXXXVI/1804/18 skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego z zasobu m.st. Warszawy Dzielnicy Włochy 12-04-2018 Szczegóły
CXXXVI/1803/18 skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego z zasobu m.st. Warszawy Dzielnicy Włochy 12-04-2018 Szczegóły
CXXXVI/1802/18 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu nr … przy ul. … z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy Dzielnicy Włochy 12-04-2018 Szczegóły
CXXXVI/1801/18 odmowy zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 12-04-2018 Szczegóły
CXXXVI/1800/18 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 12-04-2018 Szczegóły
CXXXV/1799/18 zmiany uchwały Nr V/39/15 z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnień do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym i postępowaniu podatkowym, w tym do wydawania decyzji 11-04-2018 Szczegóły
CXXXV/1798/18 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2018 – 2045 11-04-2018 Szczegóły
CXXXIV/1797/18 przeznaczenia do wynajęcia na dalszy okres, w trybie poza konkursem ofert, miejsca postojowego nr … usytuowanego w budynku przy ul. …, na rzecz dotychczasowego najemcy oraz zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu 29-03-2018 Szczegóły
CXXXIV/1796/18 wyrażenia zgody na uzyskanie statusu współnajemcy, zmianę oznaczenia najemcy oraz zmianę branży prowadzonej w lokalu użytkowym nr 3A o powierzchni ogólnej 78,98 m2 usytuowanym w budynku przy ul. Naukowej 4, którego najemcą jest Agata Trzcińska AT PERFECT BEAUTY 29-03-2018 Szczegóły
CXXXIV/1795/18 uchylenia uchwały nr CXXVII/1730/18 Zarządu Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy z dnia 19 stycznia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu na lokal użytkowy nr 3A w budynku przy ul. Naukowej 4 za porozumieniem stron z dniem 31.03.2018r. 29-03-2018 Szczegóły
CXXXIV/1794/2018 skierowania do Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy projektu uchwały Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie m.st. Warszawy. 29-03-2018 Szczegóły
CXXXIV/1793/2018 skierowania do Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy projektu uchwały Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie m.st. Warszawy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 29-03-2018 Szczegóły
CXXXIII/1792/2018 powołania Komisji Zdrowotnej do spraw podziału środków finansowych na cele zdrowotne dla nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa 21-03-2018 Szczegóły
CXXXIII/1791/18 wniosku do Prezydenta m. st. Warszawy o ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego 21-03-2018 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe