Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Włochy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
CXLIX/1663/21 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu nr … przy ul. … z zasobu m.st. Warszawy 28-04-2021 Szczegóły
CXLIX/1662/21 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu nr … przy … z zasobu m.st. Warszawy 28-04-2021 Szczegóły
CXLIX/1661/21 zakwalifikowania do udzielenia pomocy mieszkaniowej z zasobu m.st. Warszawy i skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego z mieszkaniowego zasobu Miasta Stołecznego Warszawy 29-04-2021 Szczegóły
CXLIX/1660/21 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w trybie poza konkursem ofert na miejsce postojowe nr …, usytuowane w budynku przy ul. … na rzecz dotychczasowego najemcy oraz zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu 28-04-2021 Szczegóły
CXLIX/1659/21 wyrażenia zgody na obniżenie czynszu za najem lokalu użytkowego nr … o powierzchni 19,79m2, usytuowanego w budynku przy ul. …, którego najemcą jest ..., prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą … 28-04-2021 Szczegóły
CXLIX/1658/21 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w trybie poza konkursem ofert na miejsce postojowe nr …, usytuowane w budynku przy ul. … na rzecz dotychczasowego najemcy oraz zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu 28-04-2021 Szczegóły
CXLIX/1657/21 zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu ustalonej w drodze negocjacji z tytułu najmu garażu, usytuowanego na terenie nieruchomości przy ul. … 28-04-2021 Szczegóły
CXLIX/1656/21 wyrażenia zgody na obniżenie czynszu za najem lokalu użytkowego o powierzchni 44,19m2, usytuowanego w budynku przy ul. …, którego najemcą jest … prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą 28-04-2021 Szczegóły
CXLIX/1655/21 przeznaczenia garażu o powierzchni 18,00m2, usytuowanego przy ul. Szybowcowej 3A na dz. ew. nr 30/4 z obrębu 2-04-07 do najmu na okres do 3 lat w drodze pisemnego konkursu ofert 28-04-2021 Szczegóły
CXLIX/1654/21 przeznaczenia miejsca postojowego nr 39, usytuowanego w garażu budynku przy ul. Naukowej 6 do najmu na okres do 3 lat w drodze pisemnego konkursu ofert 28-04-2021 Szczegóły
CXLVIII/1653/21 wyrażenia zgody na poniesienie wydatków na remont lokalu nr … w budynku przy ul. … (pow. 28,70 m2) w wysokości przekraczającej kwotę 1 250,00 zł brutto za 1 m2 21-04-2021 Szczegóły
CXLVIII/1652/21 wniosku Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 rok wymagających wprowadzenia w formie zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy 21-04-2021 Szczegóły
CXLVIII/1651/21 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2021 – 2050 21-04-2021 Szczegóły
CXLVII/1650/21 przedłożenia do podpisu Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy projektu zarządzenia w sprawie obciążenia służebnościami przejścia i przejazdu nieruchomości położonej w Warszawie w dzielnicy Włochy przy ulicy Żwirki i Wigury 14-04-2021 Szczegóły
CXLVII/1649/21 zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 – instytucji kultury – Domu Kultury „Włochy” 14-04-2021 Szczegóły
CXLVII/1648/21 zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 – instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy 14-04-2021 Szczegóły
CXLVII/1647/21 zatwierdzenia sprawozdania z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy za rok 2020 14-04-2021 Szczegóły
CXLVI/1646/21 zmiany podstawy prawnej kwalifikacji do udzielenia pomocy mieszkaniowej z zasobu m.st. Warszawy Dzielnicy Włochy oraz punktacji uprawniającej do pierwszeństwa w realizacji 07-04-2021 Szczegóły
CXLVI/1645/21 wyrażenia zgody na zawarcie ugody z Warszawską Spółdzielnią Mieszkaniową Warszawa „Ochota” 07-04-2021 Szczegóły
CXLVI/1644/21 skierowania do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu nr … przy ul. … z zasobu m.st. Warszawy 07-04-2021 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe