Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Włochy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
CXII/1514/17 skierowania do Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat wstępnego projektu załącznika dzielnicowego do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2018 rok. 10-10-2017 Szczegóły
CXII/1513/17 skierowania do Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat wniosku Dzielnicy Włochy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok dotyczącej środków na naprawę rowu RZ-3 urządzenia melioracji szczegółowych na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy oraz przekazania dotacji podmiotowej dla Domu Kultury „Włochy” 10-10-2017 Szczegóły
CXI/1512/17 wniosku Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok wymagających wprowadzenia w formie zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy 04-10-2017 Szczegóły
CXI/1511/17 skierowania do Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat wniosku Dzielnicy Włochy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok dotyczącej wynagrodzeń w placówkach oświatowych oraz realizacji projektu p.n. „Angielski na plus. Podniesienie motywacji w uczeniu się języka angielskiego poprzez wdrożenie nowych metod pracy” 04-10-2017 Szczegóły
CXI/1510/17 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2017 – 2045 04-10-2017 Szczegóły
CX/1509/17 zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu z tytułu najmu miejsca postojowego nr … w budynku przy ul. … 28-09-2017 Szczegóły
CX/1508/17 zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu z tytułu najmu miejsca postojowego nr … położonego w garażu podziemnym budynku przy ul. … w Warszawie, ustalonej w drodze negocjacji oraz zobowiązania najemcy do wpłaty kaucji zabezpieczającej za najem miejsca postojowego nr … w budynku przy ul. ... 28-09-2017 Szczegóły
CX/1507/17 zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu z tytułu najmu miejsca postojowego nr … położonego w garażu podziemnym budynku przy ul. … w Warszawie, ustalonej w drodze negocjacji oraz zobowiązania najemcy do wpłaty kaucji zabezpieczającej za najem miejsca postojowego nr … w budynku przy ul. ... 28-09-2017 Szczegóły
CX/1506/17 przeznaczenia do wynajęcia na dalszy okres, w trybie poza konkursem ofert, miejsca postojowego nr 8 usytuowanego w budynku przy ul. 1 Sierpnia 36A, na rzecz dotychczasowego najemcy oraz zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu 28-09-2017 Szczegóły
CX/1505/17 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego nr …, przy ulicy … 28-09-2017 Szczegóły
CX/1504/17 skierowania do zawarcia umowy najmu tymczasowego pomieszczenia nr …, przy ulicy … 28-09-2017 Szczegóły
CX/1503/17 wydzielenia lokalu nr …, przy ul. … z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy, Dzielnicy Włochy z przeznaczeniem na tymczasowe pomieszczenie 28-09-2017 Szczegóły
CX/1502/17 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 28-09-2017 Szczegóły
CX/1501/17 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu 28-09-2017 Szczegóły
CX/1500/17 skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy Dzielnicy Włochy 28-09-2017 Szczegóły
CX/1499/17 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr …, w budynku przy ul. ... 28-09-2017 Szczegóły
CX/1498/17 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 28-09-2017 Szczegóły
CX/1497/17 wydzielenia lokalu nr …, przy ulicy … z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy Dzielnicy Włochy z przeznaczeniem na lokal socjalny 28-09-2017 Szczegóły
CX/1496/17 określenia trybu przyznawania w 2017 r. dofinansowania opłat za dokształcanie pobieranych przez szkoły wyższe, zakłady kształcenia nauczycieli, instytuty naukowo-badawcze, w tym za kursy kwalifikacyjne, poniesionych przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę, przekazanych do kompetencji Dzielnicy Włochy 28-09-2017 Szczegóły
CX/1495/17 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2017 – 2045 28-09-2017 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe