Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Włochy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
XCV/1152/20 zakwalifikowania do udzielenia pomocy mieszkaniowej z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 24-06-2020 Szczegóły
XCV/1151/20 wyrażenia zgody na rozwiązanie za porozumieniem stron umowy dzierżawy nr 41-XVI-2019, zawartej w dniu 30.09.2019 r., nieruchomości o pow. 1.296 m2, położonej przy al. Krakowskiej 257, oznaczonej w ewidencji gruntów jako cz. dz. ew. nr 58/1 z obrębu 2-05-02 24-06-2020 Szczegóły
XCV/1150/20 rekomendowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą „Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w drugiej połowie 2020 roku” 24-06-2020 Szczegóły
XCV/1149/20 zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu ustalonej w drodze negocjacji z tytułu najmu miejsca postojowego nr … położonego w budynku przy ul. …. 24-06-2020 Szczegóły
XCV/1148/20 zmiany Uchwały nr LXVIII/872/20 z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie przeznaczenia miejsca postojowego nr 52, usytuowanego w garażu budynku przy ul. Naukowej 6 do najmu na okres do 3 lat w drodze pisemnego konkursu ofert. 24-06-2020 Szczegóły
XCV/1147/20 wyrażenia zgody na obniżenie o 50% wysokości kaucji zabezpieczającej należności z tytułu najmu lokalu użytkowego, usytuowanego w budynku przy ul. .... 24-06-2020 Szczegóły
XCIV/1146/20 wniosku Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok wymagających wprowadzenia w formie zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy 23-06-2020 Szczegóły
XCIV/1145/20 skierowania do Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat wniosku Dzielnicy Włochy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok wymagających wprowadzenia w formie uchwały Rady m.st. Warszawy. 23-06-2020 Szczegóły
XCIII/1144/20 wyrażenia zgody na oddanie do bezpłatnego używania części lokalu nr … przy ulicy … 17-06-2020 Szczegóły
XCIII/1143/20 wyrażenia zgody na oddanie do bezpłatnego używania części lokalu nr … przy ulicy … 17-06-2020 Szczegóły
XCIII/1142/20 skierowania do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu nr … przy ul. … z zasobu m.st. Warszawy 17-06-2020 Szczegóły
XCIII/1141/20 zmiany załącznika do Uchwały Nr LXXVII/1000/20 Zarządu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu pracowników Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy do opracowywania propozycji wskazań lokali oraz ustalenia regulaminu jego działania 17-06-2020 Szczegóły
XCIII/1140/20 skierowania do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 17-06-2020 Szczegóły
XCIII/1139/20 skierowania do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 17-06-2020 Szczegóły
XCIII/1138/20 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu nr … przy ul. … z zasobu m.st. Warszawy 17-06-2020 Szczegóły
XCIII/1137/20 zakwalifikowania do udzielenia pomocy mieszkaniowej z zasobu m.st. Warszawy 17-06-2020 Szczegóły
XCIII/1136/20 zakwalifikowania do udzielenia pomocy mieszkaniowej z zasobu m.st. Warszawy 17-06-2020 Szczegóły
XCIII/1135/20 wyrażenia zgody na dzierżawę miejsca parkingowego stanowiącego części pasa drogowego drogi gminnej ul. Bakalarskiej (działki drogowe nr ew. 47/17 i 47/12 z obrębu 2-05-02) z przeznaczeniem na sprzedaż lodów 17-06-2020 Szczegóły
XCIII/1134/20 zgody na dzierżawę pasa drogowego drogi gminnej ul. Globusowej (działka drogowa nr ew. 23/11 z obrębu 2-08-07) z przeznaczeniem pod miejsce rozładunku materiałów budowlanych oraz ustawienie baraku socjalnego 17-06-2020 Szczegóły
XCIII/1133/20 powołania Komisji Negocjacyjnej do prowadzenia rokowań w celu uzgodnienia warunków nabycia w imieniu i na rzecz m.st. Warszawy nieruchomości przeznaczonych na cele inwestycyjne o zasięgu dzielnicowym w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy 17-06-2020 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe