Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Włochy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
LXVI/845/20 skierowania do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu nr … przy ul. … z zasobu m.st. Warszawy Dzielnicy Włochy 08-01-2020 Szczegóły
LXVI/844/20 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu nr … przy ul. … z zasobu m.st. Warszawy Dzielnicy Włochy 08-01-2020 Szczegóły
LXVI/843/20 skierowania do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu nr … przy ul. … z zasobu m.st. Warszawy Dzielnicy Włochy 08-01-2020 Szczegóły
LXVI/842/20 dokonania zmiany ilości osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu socjalnego innego lokalu z zasobu m.st. Warszawy Dzielnicy Włochy w rodzinie … 08-01-2020 Szczegóły
LXVI/841/20 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu nr … przy ul. … 08-01-2020 Szczegóły
LXVI/840/20 sprostowania omyłki pisarskiej w tytule oraz w podstawie Uchwały Nr LXIV/823/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. 08-01-2020 Szczegóły
LXVI/839/20 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy 08-01-2020 Szczegóły
LXVI/838/20 rozpatrzenia wniosku … o zakwalifikowanie i wpisanie do rejestru osób oczekujących na najem lokalu TBS 08-01-2020 Szczegóły
LXVI/837/20 skierowania do zawarcia umowy tymczasowego pomieszczenia nr … przy ul. … 08-01-2020 Szczegóły
LXVI/836/20 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu m.st. Warszawy 08-01-2020 Szczegóły
LXVI/835/20 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu z zasobu m.st. Warszawy Dzielnicy Włochy 08-01-2020 Szczegóły
LXVI/834/20 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 08-01-2020 Szczegóły
LXVI/833/20 aktualizacji listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu m.st. Warszawy Dzielnicy Włochy 08-01-2020 Szczegóły
LXV/832/19 wniosku Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 rok wymagających wprowadzenia w formie zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy 20-12-2019 Szczegóły
LXIV/831/19 zmiany uchwały nr XXVIII/360/19 Zarządu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie wyłączenia z administrowania Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy i przekazania do administrowania Urzędowi Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy lokali użytkowych usytuowanych w budynkach położonych w Warszawie przy al. Krakowskiej 255 i Potrzebnej 1. 18-12-2019 Szczegóły
LXIV/830/19 uchylenia załącznika nr 1 do uchwały Nr XLV/592/19 z dnia 6 września 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy do czynności prawnych związanych z wykonaniem uchwały Nr XIII/295/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zasad restrukturyzacji zadłużenia z tytułu zajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy, określenia procedury realizacji spraw w zakresie restrukturyzacji zadłużenia na podstawie ww. uchwały oraz powołania i określenia trybu pracy Komisji, o której mowa w § 11 ust. 2 tejże uchwały 18-12-2019 Szczegóły
LXIV/829/19 skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu m.st. Warszawy Dzielnicy Włochy 18-12-2019 Szczegóły
LXIV/828/19 wyrażenia zgody na oddanie w bezpłatne używanie części lokalu nr … przy ul. … 18-12-2019 Szczegóły
LXIV/827/19 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu nr … przy ul. … z zasobu m.st. Warszawy Dzielnicy Włochy 18-12-2019 Szczegóły
LXIV/826/19 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu nr … przy ul. … z zasobu m.st. Warszawy Dzielnicy Włochy 18-12-2019 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe