Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Włochy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
XCI/1109/20 zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 – instytucji kultury – Domu Kultury „Włochy” 03-06-2020 Szczegóły
XCI/1108/20 zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 – instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy 03-06-2020 Szczegóły
XC/1107/20 przeznaczenia lokalu użytkowego o powierzchni 134,79m2, usytuowanego przy ul. Rybnickiej 4 do najmu na okres do 3 lat w drodze pisemnego konkursu ofert 27-05-2020 Szczegóły
XC/1106/20 zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu ustalonej w drodze negocjacji z tytułu najmu miejsca postojowego nr … położonego w budynku przy ul. …. 27-05-2020 Szczegóły
XC/1105/20 wyrażenia zgody na obniżenie czynszu za najem lokalu użytkowego nr … o powierzchni 19,79m2, usytuowanego w budynku przy ul. …, którego najemcą jest …, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą …. 27-05-2020 Szczegóły
XC/1104/20 wyrażenia zgody na obniżenie czynszu za najem lokalu użytkowego nr … o powierzchni 34,61m2 usytuowanego w budynku przy ul. …, którego najemcą jest …, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą …. 27-05-2020 Szczegóły
XC/1103/20 wyrażenia zgody na obniżenie czynszu za najem lokalu użytkowego nr … o powierzchni 56,17m2, usytuowanego w budynku przy ul. …, którego najemcą jest …, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą …. 27-05-2020 Szczegóły
XC/1102/20 wyrażenia zgody na obniżenie czynszu za najem lokalu użytkowego o powierzchni 18,00m2, usytuowanego w budynku przy ul. …, którego najemcą jest … , prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą …. 27-05-2020 Szczegóły
XC/1101/20 wyrażenia zgody na obniżenie czynszu za najem lokalu użytkowego nr 3A o powierzchni 72,82m2, usytuowanego w budynku przy al. Krakowskiej 255, którego najemcą jest Stowarzyszenie Wspólnota Chleb Życia 27-05-2020 Szczegóły
LXXXIX/1100/20 przeznaczenia miejsca postojowego nr 39, usytuowanego w garażu budynku przy ul. Naukowej 4 do najmu na okres do 3 lat w drodze pisemnego konkursu ofert 20-05-2020 Szczegóły
LXXXIX/1099/20 przeznaczenia do wynajęcia na dalszy okres, w trybie poza konkursem ofert i wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, usytuowanego w budynku przy ul. … na rzecz dotychczasowego najemcy oraz zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu. 20-05-2020 Szczegóły
LXXXIX/1098/20 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w trybie poza konkursem ofert na miejsce postojowe nr …, usytuowane w budynku przy ul. … na rzecz dotychczasowego najemcy oraz zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu. 20-05-2020 Szczegóły
LXXXIX/1097/20 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w trybie poza konkursem ofert na miejsce postojowe nr …, usytuowane w budynku przy ul. … na rzecz dotychczasowego najemcy oraz zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu. 20-05-2020 Szczegóły
LXXXIX/1096/20 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w trybie poza konkursem ofert na miejsce postojowe nr …, usytuowane w budynku przy ul. … na rzecz dotychczasowego najemcy oraz zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu 20-05-2020 Szczegóły
LXXXIX/1095/20 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w trybie poza konkursem ofert na miejsce postojowe nr …, usytuowane w budynku przy ul. … na rzecz dotychczasowego najemcy oraz zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu 20-05-2020 Szczegóły
LXXXIX/1094/20 wniosku Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok wymagających wprowadzenia w formie zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy 20-05-2020 Szczegóły
LXXXIX/1093/20 skierowania do Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat wniosku Dzielnicy Włochy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok wymagających wprowadzenia w formie uchwały Rady m.st. Warszawy 20-05-2020 Szczegóły
LXXXVIII/1092/20 zmiany Uchwały nr LXXIX/1006/2020 Zarządu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy w 2020 roku 14-05-2020 Szczegóły
LXXXVIII/1091/20 wyrażenia zgody na poniesienie wydatków na remont lokalu nr ... w budynku przy ul. ...(pow. 28,80 m2) w wysokości przekraczającej kwotę 1 250,00 zł brutto za 1 m2 14-05-2020 Szczegóły
LXXXVIII/1090/20 przeznaczenia miejsca postojowego nr 48, usytuowanego w garażu budynku przy ul. Naukowej 6 do najmu na okres do 3 lat w drodze pisemnego konkursu ofert 14-05-2020 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe