Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Włochy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
CLII/2034/18 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 04-09-2018 Szczegóły
CLII/2033/18 uchylenia Uchwały Nr CXL/1915/18 Zarządu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z dnia 23 maja 2018 r. 04-09-2018 Szczegóły
CLII/2032/18 uchylenia Uchwały Nr CXXXVI/1804/18 Zarządu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. 04-09-2018 Szczegóły
CLII/2031/18 wyrażenia zgody na oddanie w bezpłatne używanie części lokalu nr …, przy ul. … na okres 1 roku 04-09-2018 Szczegóły
CLII/2030/18 wyrażenia zgody na oddanie w bezpłatne używanie części lokalu nr …, przy ul. … 04-09-2018 Szczegóły
CLII/2029/18 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu nr …przy ul. … z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy Dzielnicy Włochy 04-09-2018 Szczegóły
CLII/2028/18 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu nr … przy ul. … z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy Dzielnicy Włochy 04-09-2018 Szczegóły
CLII/2027/18 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 04-09-2018 Szczegóły
CLII/2026/18 potwierdzenia uprawnień do najmu lokalu mieszkalnego nr …, przy ul. … 04-09-2018 Szczegóły
CLII/2025/18 potwierdzenia uprawnień do najmu lokalu mieszkalnego nr …, przy ul. … 04-09-2018 Szczegóły
CLII/2024/18 potwierdzenia uprawnień do najmu lokalu mieszkalnego nr … przy ul. … 04-09-2018 Szczegóły
CLII/2023/18 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 04-09-2018 Szczegóły
CLII/2022/18 wniosku do Prezydenta m. st. Warszawy o unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego 04-09-2018 Szczegóły
CLII/2021/18 skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy projektu uchwały Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy 04-09-2018 Szczegóły
CLII/2020/18 skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy projektu uchwały Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w sprawie uchylenia uchwały Nr 95/XXI/2016 Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, zmienionej uchwałą Nr 134/XXXI/2017 z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 95/XXI/2016 Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy 04-09-2018 Szczegóły
CLII/2019/18 przeznaczenia do wynajęcia na dalszy okres, w trybie poza konkursem ofert miejsc postojowych nr … i …, usytuowanych w budynku przy ul. …, na rzecz dotychczasowego najemcy oraz zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu 04-09-2018 Szczegóły
CLII/2018/18 przeznaczenia do wynajęcia na dalszy okres, w trybie poza konkursem ofert miejsc postojowych nr … i … usytuowanych w budynku przy ul. …, na rzecz dotychczasowego najemcy oraz zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu 04-09-2018 Szczegóły
CLII/2017/18 powierzenia Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy ustaleń w zakresie najmu miejsc postojowych w budynkach mieszkalnych na rzecz właścicieli lokali, lokatorów lokali mieszkalnych i najemców lokali użytkowych w tych budynkach oraz określenia procedury najmu ww. miejsc postojowych. 04-09-2018 Szczegóły
CLII/2016/18 zmiany Uchwały Nr XCIX/1381/17 z dnia 5 lipca 2017 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu postępowania przy udostępnianiu części powierzchni budynków, którymi gospodaruje Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy, w celu umieszczania na nich na okres do trzech lat nośników reklamowych, szyldów oraz urządzeń do odbioru Internetu i telefonii 04-09-2018 Szczegóły
CLII/2015/18 zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu z tytułu najmu miejsca postojowego nr … w budynku przy ul. … 04-09-2018 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe