Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Włochy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
CLVIII/2111/18 przeznaczenia miejsca postojowego nr 16 usytuowanego w garażu budynku przy ul. 1 Sierpnia 36A do najmu na okres do 3 lat w drodze pisemnego konkursu ofert 18-10-2018 Szczegóły
CLVIII/2110/18 przeznaczenia do wynajęcia na dalszy okres, w trybie poza konkursem ofert miejsca postojowego nr … usytuowanego w budynku przy ul. …, na rzecz dotychczasowego najemcy oraz zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu. 18-10-2018 Szczegóły
CLVIII/2109/18 wyrażenia zgody na obniżenie o 50% wysokości kaucji zabezpieczającej należności z tytułu najmu miejsc postojowych nr … i …, usytuowanych w budynku przy ul. … 18-10-2018 Szczegóły
CLVIII/2108/18 przeznaczenia do wynajęcia na dalszy okres, w trybie poza konkursem ofert miejsca postojowego nr … usytuowanego w budynku przy ul. …, na rzecz dotychczasowego najemcy oraz zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu 18-10-2018 Szczegóły
CLVIII/2107/18 przeznaczenia do wynajęcia na dalszy okres, w trybie poza konkursem ofert miejsca postojowego nr … usytuowanego w budynku przy ul. …, na rzecz dotychczasowego najemcy oraz zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu 18-10-2018 Szczegóły
CLVIII/2106/18 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 18-10-2018 Szczegóły
CLVIII/2105/18 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 18-10-2018 Szczegóły
CLVIII/2104/18 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 18-10-2018 Szczegóły
CLVIII/2103/18 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 18-10-2018 Szczegóły
CLVIII/2102/18 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 18-10-2018 Szczegóły
CLVIII/2102/18 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 18-10-2018 Szczegóły
CLVIII/2100/2018 trwałego wyłączenia z eksploatacji budynku mieszkalnego, wolnostojącego przy ul. … w Warszawie. 18-10-2018 Szczegóły
CLVIII/2099/18 wniosku Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok wymagających wprowadzenia w formie zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy 18-10-2018 Szczegóły
CLVIII/2098/18 wniosku Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok wymagających wprowadzenia w formie zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy 18-10-2018 Szczegóły
CLVIII/2097/2018 zmieniająca Uchwałę Nr CLV/2066/2018 Zarządu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z dnia 28.09.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w latach 2018 - 2021 03-10-2018 Szczegóły
CLVIII/2096/2018 zmieniająca Uchwałę Nr CLV/2065/2018 Zarządu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z dnia 28.09.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w latach 2018 - 2021 18-10-2018 Szczegóły
CLVII/2095/18 skierowania do Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat wniosku Dzielnicy Włochy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok wymagających wprowadzenia w formie uchwały Rady m.st. Warszawy, dotyczących zwiększenia wydatków bieżących na prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego 10-10-2018 Szczegóły
CLVII/2094/18 skierowania do Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat wniosku Dzielnicy Włochy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok dotyczących zmiany wysokości nakładów na budowę przedszkola kontenerowego przy ul. Parowcowej, wymagających wprowadzenia w formie uchwały Rady m.st. Warszawy 10-10-2018 Szczegóły
CLVII/2093/18 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2018 – 2045 10-10-2018 Szczegóły
CLVI/2092/18 zmiany Uchwały nr CXLII/1926/18 z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego o pow. 119,00 m2, usytuowanego w budynku przy ul. Komitetu Obrony Robotników 42 do najmu na okres do 3 lat w drodze pisemnego konkursu ofert. 03-10-2018 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe