Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Włochy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
CVIII/1269/20 niewyrażenia zgody na obniżenie czynszu za najem lokalu użytkowego nr 1A o powierzchni 118,33m2, usytuowanego w budynku przy ul. Naukowej 4, którego najemcą był CE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ 11-09-2020 Szczegóły
CVIII/1268/20 wyrażenia zgody na obniżenie czynszu za najem lokalu użytkowego nr 1A o powierzchni 118,33m2, usytuowanego w budynku przy ul. Naukowej 4, którego najemcą był CE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 11-09-2020 Szczegóły
CVII/1267/20 skierowania do Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat wniosku Dzielnicy Włochy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok wymagających wprowadzenia w formie uchwały Rady m.st. Warszawy 09-09-2020 Szczegóły
CVI/1266/20 wniosku Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok wymagających wprowadzenia w formie zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy 03-09-2020 Szczegóły
CV/1265/20 zmiany Uchwały Nr CIII/1232/20 Zarządu Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie skierowania do Rady Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat wniosku Dzielnicy Włochy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok wymagających wprowadzenia w formie uchwały Rady m. st. Warszawy 02-09-2020 Szczegóły
CV/1264/20 rozpatrzenia wniosku ... o zakwalifikowaniu i wpisaniu do rejestru osób oczekujących na najem lokalu TBS 02-09-2020 Szczegóły
CV/1263/20 uchylenia Uchwały Nr XCV/1162/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. 02-09-2020 Szczegóły
CV/1262/20 wyrażenia zgody na zamianę lokali pomiędzy stronami oraz zakwalifikowania do udzielenia pomocy mieszkaniowej z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 02-09-2020 Szczegóły
CV/1261/20 uchylenia Uchwały Nr C/1201/20 02-09-2020 Szczegóły
CV/1260/20 uchylenia kwalifikacji do udzielenia pomocy mieszkaniowej z zasobu m.st. Warszawy Dzielnicy Włochy 02-09-2020 Szczegóły
CV/1259/20 zakwalifikowania do udzielenia pomocy mieszkaniowej z zasobu m.st. Warszawy 02-09-2020 Szczegóły
CV/1258/20 zakwalifikowania do udzielenia pomocy mieszkaniowej z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy. 02-09-2020 Szczegóły
CV/1257/20 wyrażenia opinii odnośnie nadania drzewu z gatunku topola mieszańcowa o obw. pnia 480 cm, rosnącemu w Warszawie w pasie drogowym ul. Hynka (dz. ew. nr 2/2 z obrębu 2-04-07), statusu pomnika przyrody 02-09-2020 Szczegóły
CV/1256/20 wyrażenia opinii odnośnie nadania drzewu z gatunku topola biała o obw. pnia 505 cm, rosnącemu na terenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Drukarzy (dz. ew. nr 83/1 z obrębu 2-08-12), statusu pomnika przyrody. 02-09-2020 Szczegóły
CV/1255/20 wyrażenia zgody na wydzielenie miejsca do parkowania dla osoby niepełnosprawnej z indywidualną blokadą w pasie drogowym drogi gminnej ul. .... 02-09-2020 Szczegóły
CV/1254/20 zmiany uchwały Nr CI/1228/20 Zarządu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy za rok 2019 02-09-2020 Szczegóły
CV/1253/20 wyrażenia zgody na poniesienie wydatków na remont lokalu nr ... w budynku przy ul. ... (pow. 27,30 m2) w wysokości przekraczającej kwotę 1 250,00 zł brutto za 1 m2 02-09-2020 Szczegóły
CV/1252/20 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w trybie poza konkursem ofert na miejsce postojowe nr ..., usytuowane w budynku przy ul. ... na rzecz dotychczasowego najemcy oraz zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu 02-09-2020 Szczegóły
CV/1251/20 zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu ustalonej w drodze negocjacji z tytułu najmu garażu o powierzchni 17,26m2, usytuowanego na terenie nieruchomości przy ul. .... 02-09-2020 Szczegóły
CV/1250/20 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w trybie poza konkursem ofert na miejsce postojowe nr ..., usytuowane w budynku przy ul. ... na rzecz dotychczasowego najemcy oraz zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu 02-09-2020 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe