Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Włochy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
III/11/11 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego 04-01-2011 Szczegóły
III/10/11 skierowania do Rady Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego m. st. Warszawy na lata 2011 – 2015 w zakresie zadań przewidzianych do realizacji przez Dzielnicę Włochy. 04-01-2011 Szczegóły
II/9/10 powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2011 roku 27-12-2010 Szczegóły
II/8/10 określenia podziału zadań między członków Zarządu Dzielnicy 27-12-2010 Szczegóły
II/7/10 udzielenia upoważnień do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym i postępowaniu podatkowym, w tym do wydawania decyzji 27-12-2010 Szczegóły
I/6/10 powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2011 roku 20-12-2010 Szczegóły
I/5/10 powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2011 roku 20-12-2010 Szczegóły
I/4/10 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu miejsca postojowego nr 21 w budynku wielofunkcyjnym przy ulicy 1-go Sierpnia 36 A z dotychczasowym najemcą 20-12-2010 Szczegóły
I/3/10 zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu z tytułu najmu miejsca postojowego nr 8 w budynku wielofunkcyjnym przy ul. 1-go Sierpnia 36 A 20-12-2010 Szczegóły
I/2/10 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 20-12-2010 Szczegóły
I/1/10 wniosku Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 rok wymagających wprowadzenia w formie zarządzenia Prezydenta m. st. Warszawy 20-12-2010 Szczegóły
XXXI/248/10 uzupełnienia listy osób zakwalifikowanych do ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 01-12-2010 Szczegóły
XXXI/247/10 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 01-12-2010 Szczegóły
XXXI/246/10 skierowania do Rady Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat wniosku Dzielnicy Włochy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 rok wymagających wprowadzenia w formie uchwały Rady m. st. Warszawy 01-12-2010 Szczegóły
XXXI/245/10 wniosku Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 rok wymagających wprowadzenia w formie zarządzenia Prezydenta m. st. Warszawy 01-12-2010 Szczegóły
XXX/244/10 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2011 roku 25-11-2010 Szczegóły
XXX/243/10 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy w 2011 r. 25-11-2010 Szczegóły
XXX/242/10 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2011 roku 25-11-2010 Szczegóły
XXX/241/10 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2011 roku. 25-11-2010 Szczegóły
XXX/240/10 przeznaczenia miejsca postojowego nr 8 w budynku wielofunkcyjnym przy ulicy 1-go Sierpnia 36 A do najmu na okres 3 lat poza konkursem ofert 25-11-2010 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe