Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Włochy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
XCVIII/1185/20 zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu ustalonej w drodze negocjacji z tytułu najmu garażu o powierzchni 24,67m2, usytuowanego na terenie nieruchomości przy ul. …. 15-07-2020 Szczegóły
XCVIII/1184/20 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w trybie poza konkursem ofert na miejsce postojowe nr …, usytuowane w budynku przy ul. … na rzecz dotychczasowego najemcy oraz zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu 15-07-2020 Szczegóły
XCVIII/1183/20 przeznaczenia do wynajęcia na dalszy okres, w trybie poza konkursem ofert i wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, usytuowanego w budynku przy ul. … na rzecz dotychczasowego najemcy oraz zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu 15-07-2020 Szczegóły
XCVIII/1182/20 przekazania w zarząd i administrowanie Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy nieruchomości niezabudowanej, położonej w Warszawie przy al. Krakowskiej 257, stanowiącej część działki ew. nr 58/1 z obrębu 2-05-02 15-07-2020 Szczegóły
XCVIII/1181/20 wyrażenia zgody na przeznaczenie do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Dzwonkowej, oznaczonej jako dz. ew. nr 86/11 z obrębu 2-07-09 o powierzchni 0,0899 ha 15-07-2020 Szczegóły
XCVIII/1180/20 opinii o przyznaniu nieruchomości zamiennej położonej w Warszawie w Dzielnicy Włochy przy ul. Szybkiej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 20 z obrębu 2-07-21 15-07-2020 Szczegóły
XCVIII/1179/20 wyrażenia zgody na przeznaczenie do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Leonidasa 24, oznaczonej jako dz. ew. nr 31 z obrębu 2-07-06 o powierzchni 0,1127 ha 15-07-2020 Szczegóły
XCVIII/1178/20 wyrażenia zgody na przeznaczenie do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Popularnej 64, oznaczonej jako dz. ew. nr 20/2 z obrębu 2-08-25 o powierzchni 0,0556 ha 15-07-2020 Szczegóły
XCVIII/1177/20 przeznaczenia do wydzierżawienia oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości o powierzchni 40 m2, położonej w Warszawie przy ul. Leonidasa 32A, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 18 z obrębu 2-07-06 15-07-2020 Szczegóły
XCVII/1176/20 wniosku do Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy 07-07-2020 Szczegóły
XCVII/1175/20 zatwierdzenia rekomendacji Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Włochy 07-07-2020 Szczegóły
XCVII/1174/20 wniosku Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok wymagających wprowadzenia w formie zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy 07-07-2020 Szczegóły
XCVI/1173/20 przeznaczenia lokalu użytkowego nr 1A o powierzchni 87,37m2, usytuowanego w budynku przy al. Krakowskiej 143 do najmu na okres do 3 lat w drodze pisemnego konkursu ofert. 01-07-2020 Szczegóły
XCVI/1172/20 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2020 – 2050 01-07-2020 Szczegóły
XCV1171/20 udzielenia odpowiedzi na skargę … do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 24-06-2020 Szczegóły
XCV/1170/20 zmiany podstawy prawnej kwalifikacji … do udzielenia pomocy mieszkaniowej z zasobu m.st. Warszawy Dzielnicy Włochy 24-06-2020 Szczegóły
XCV1169/20 zakwalifikowania do udzielenia pomocy mieszkaniowej 24-06-2020 Szczegóły
XCV/1168/20 zakwalifikowania do udzielenia pomocy mieszkaniowej z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 24-06-2020 Szczegóły
XCV/1167/20 zakwalifikowania do udzielenia pomocy mieszkaniowej z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy. 24-06-2020 Szczegóły
XCV/1166/20 zakwalifikowania do udzielenia pomocy mieszkaniowej 24-06-2020 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe