Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Włochy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
LVII/744/19 sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uzasadnieniu Uchwały Nr LII/666/19 z dnia 16 października 2019 r. 20-11-2019 Szczegóły
LVII/743/19 sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w § 1 Uchwały Nr LII/669/19 z dnia 16 października 2019 r. oraz w uzasadnieniu do Uchwały 20-11-2019 Szczegóły
LVII/742/19 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy 20-11-2019 Szczegóły
LVII/741/19 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 20-11-2019 Szczegóły
LVII/740/19 potwierdzenia nabycia uprawnień do najmu lokalu mieszkalnego nr … przy ul. … 20-11-2019 Szczegóły
LVII/739/19 skierowania do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu nr … przy ul. … z zasobu m.st. Warszawy Dzielnicy Włochy 20-11-2019 Szczegóły
LVII/738/19 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą Realizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych integrujących i aktywizujących mieszkańców dzielnicy 20-11-2019 Szczegóły
LVII/737/19 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży 20-11-2019 Szczegóły
LVII/736/19 uchylenia uchwały Nr LIII/691/19 z dnia 18 października 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w szkołach i placówkach oświatowych mających swoją siedzibę na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy prowadzonych przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i fizyczne 20-11-2019 Szczegóły
LVII/735/19 uchylenia uchwały Nr LIII/690/19 z dnia 18 października 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnień do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym, w tym do wydawania decyzji 20-11-2019 Szczegóły
LVII/734/19 uchylenia uchwały Nr IV/10/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnień do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym i postępowaniu podatkowym, w tym do wydawania decyzji 20-11-2019 Szczegóły
LVI/733/19 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2019 – 2050 19-11-2019 Szczegóły
LVI/732/19 wniosku Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 rok wymagających wprowadzenia w formie zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy 19-11-2019 Szczegóły
LVI/731/19 skierowania do Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat wniosku Dzielnicy Włochy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 rok wymagających wprowadzenia w formie uchwały Rady m.st. Warszawy 19-11-2019 Szczegóły
LVI/730/19 zmiany dysponenta środków w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 rok 19-11-2019 Szczegóły
LV/729/19 rekomendowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, w latach 2019-2021, pod nazwą: „Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych”. 05-11-2019 Szczegóły
LV/728/19 wniosku Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 rok wymagających wprowadzenia w formie zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy 05-11-2019 Szczegóły
LIV/727/19 odstąpienia od pobrania kaucji zabezpieczającej należności z tytułu najmu lokali użytkowych nr 2A i 3A, usytuowanych w budynku przy ul. Naukowej 4 31-10-2019 Szczegóły
LIV/726/19 zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu ustalonej w drodze negocjacji z tytułu najmu lokalu użytkowego nr … usytuowanego w budynku przy ul. …. 31-10-2019 Szczegóły
LIV/725/19 zatwierdzenia wynegocjowanych stawek czynszu ustalonych w drodze negocjacji z tytułu najmu miejsc postojowych położonych na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy 31-10-2019 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe