Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Włochy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
XII/111/11 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2011 – 2033 15-04-2011 Szczegóły
XII/110/11 wniosku Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 rok wymagających wprowadzenia w formie zarządzenia Prezydenta m. st. Warszawy 15-04-2011 Szczegóły
XI/109/11 skierowania do Rady Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat wniosku Dzielnicy Włochy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 rok wymagających wprowadzenia w formie uchwały Rady m. st. Warszawy 07-04-2011 Szczegóły
X/108/11 zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy za rok 2010 24-03-2011 Szczegóły
X/107/11 skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy projektu uchwały Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w sprawie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą podjęcia przez Radę m.st. Warszawy uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m.st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych z dnia 18 grudnia 2003 r. 24-03-2011 Szczegóły
X/106/11 wydzielenia lokalu z mieszkaniowego zasobu m. st. Warszawy Dzielnicy Włochy z przeznaczeniem na lokal socjalny i skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 24-03-2011 Szczegóły
X/105/11 uchylenia uchwały Nr XXVI/193/10 Zarządu Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy z dnia 11 października 2010 roku w sprawie wydzielenia lokalu z mieszkaniowego zasobu z przeznaczeniem na lokal socjalny i skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 24-03-2011 Szczegóły
X/104/11 uzupełnienia listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 24-03-2011 Szczegóły
X/103/11 zmiany kwalifikacji na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 24-03-2011 Szczegóły
X/102/11 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 24-03-2011 Szczegóły
IX/101/11 ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2011 roku 18-03-2011 Szczegóły
IX/100/11 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na miejsce postojowe 18-03-2011 Szczegóły
IX/99/11 uzupełnienia listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu 18-03-2011 Szczegóły
IX/98/11 uzupełnienia listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego 18-03-2011 Szczegóły
IX/97/11 skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu 18-03-2011 Szczegóły
IX/96/11 odmowy zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 18-03-2011 Szczegóły
IX/95/11 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 18-03-2011 Szczegóły
IX/94/11 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 18-03-2011 Szczegóły
IX/93/11 zmiany kwalifikacji na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu 18-03-2011 Szczegóły
IX/92/11 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 18-03-2011 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe