Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Włochy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
LVII/764/19 rekomendowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w latach 2019-2021, pod nazwą: Utworzenie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego, dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, jako element Lokalnego Systemu Wsparcia 20-11-2019 Szczegóły
LVII/763/19 wyrażenia zgody na obniżenie o 50% wysokości kaucji zabezpieczającej należności z tytułu najmu miejsca postojowego nr …, usytuowanego w garażu podziemnym budynku położonego w Warszawie przy ul. …. 20-11-2019 Szczegóły
LVII/762/19 wyrażenia zgody na zmianę warunków umowy najmu miejsca postojowego nr …, usytuowanego w garażu podziemnym budynku przy ul. … w Warszawie 20-11-2019 Szczegóły
LVII/761/19 wyrażenia zgody na obniżenie o 50% wysokości kaucji zabezpieczającej należności z tytułu najmu miejsca postojowego nr …, usytuowanego w garażu podziemnym budynku położonego w Warszawie przy ul. …. 20-11-2019 Szczegóły
LVII/760/19 przeznaczenia do wynajęcia na dalszy okres, w trybie poza konkursem ofert miejsca postojowego nr …, usytuowanego w budynku przy ul. … na rzecz dotychczasowego najemcy oraz zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu. 20-11-2019 Szczegóły
LVII/759/19 wyrażenia zgody na obniżenie o 50% wysokości kaucji zabezpieczającej należności z tytułu najmu miejsca postojowego nr …, usytuowanego w garażu podziemnym budynku położonego w Warszawie przy ul. …. 20-11-2019 Szczegóły
LVII/758/19 wyłączenia z zarządzania Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. nieruchomość położoną w Warszawie przy ul. Jutrzenki 120 20-11-2019 Szczegóły
LVII/757/19 przeznaczenia garażu o pow. 18,00m2, usytuowanego przy ul. Astronautów 15 na dz. ew. nr 20/23 z obrębu 2-04-07 do najmu na okres do 3 lat w drodze pisemnego konkursu ofert. 20-11-2019 Szczegóły
LVII/756/19 przeznaczenia do wynajęcia na dalszy okres, w trybie poza konkursem ofert miejsca postojowego nr …, usytuowanego w budynku przy ul. … na rzecz dotychczasowego najemcy oraz zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu 20-11-2019 Szczegóły
LVII/755/19 wyrażenia zgody na zmianę warunków umowy najmu miejsca postojowego nr …, usytuowanego w garażu podziemnym budynku przy ul. … w Warszawie 20-11-2019 Szczegóły
LVII/754/19 wyrażenia zgody na zmianę warunków umowy najmu miejsca postojowego nr …, usytuowanego w garażu podziemnym budynku przy ul. … w Warszawie 20-11-2019 Szczegóły
LVII/753/19 wyrażenia zgody na zmianę warunków umowy najmu miejsca postojowego nr …, usytuowanego w garażu budynku przy ul. … w Warszawie 20-11-2019 Szczegóły
LVII/752/19 przeznaczenia garażu o pow. 11,28m2, usytuowanego na terenie nieruchomości przy ul. Urszuli 29 do najmu na okres do 3 lat w drodze pisemnego konkursu ofert. 20-11-2019 Szczegóły
LVII/751/19 przekazania do jednorazowej dyspozycji Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy dwóch lokali z przeznaczeniem na najem socjalny z zasobu m.st. Warszawy Dzielnicy Włochy 20-11-2019 Szczegóły
LVII/750/19 skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu z zasobu m.st. Warszawy Dzielnicy Włochy 20-11-2019 Szczegóły
LVII/749/19 skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu m.st. Warszawy Dzielnicy Włochy 20-11-2019 Szczegóły
LVII/748/19 wyrażenia zgody na oddanie w bezpłatne używanie lokalu nr … przy ul. … 20-11-2019 Szczegóły
LVII/747/19 wyrażenia zgody na oddanie w bezpłatne używanie części lokalu nr … przy ul. … 20-11-2019 Szczegóły
LVII/746/19 uchylenia Uchwały Nr XLI/533/19 z dnia 7 sierpnia 2019 r. 20-11-2019 Szczegóły
LVII/745/19 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego z zasobu m.st. Warszawy 20-11-2019 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe