Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Włochy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
LVIII/786/19 przeznaczenia do wynajęcia na dalszy okres, w trybie poza konkursem ofert miejsca postojowego nr …, usytuowanego w budynku przy ul. … na rzecz dotychczasowego najemcy oraz zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu 27-11-2019 Szczegóły
LVIII/785/19 wyrażenia zgody na zmianę warunków umowy najmu miejsca postojowego nr …, usytuowanego w garażu budynku przy ul. … w Warszawie. 27-11-2019 Szczegóły
LVIII/784/19 wyrażenia zgody na zmianę warunków umowy najmu miejsca postojowego nr …, usytuowanego w garażu budynku przy ul. … w Warszawie 27-11-2019 Szczegóły
LVIII/783/19 uchylenia Uchwały Nr LIV/712/2019 Zarządu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z dnia 31 października 2019 r. 27-11-2019 Szczegóły
LVIII/782/19 uchylenia Uchwały Nr LIV/711/2019 Zarządu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z dnia 31 października 2019 r. 27-11-2019 Szczegóły
LVIII/781/19 skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu z zasobu m.st. Warszawy Dzielnicy Włochy 27-11-2019 Szczegóły
LVIII/780/19 wyrażenia zgody na oddanie w bezpłatne używanie lokalu nr … przy ul. … 27-11-2019 Szczegóły
LVIII/779/19 wyrażenia zgody na oddanie w bezpłatne używanie części lokalu nr … przy ul. … 27-11-2019 Szczegóły
LVIII/778/19 sprostowania omyłki pisarskiej w podstawie Uchwały Nr LIV/701/19 z dnia 31 października 2019 r. 27-11-2019 Szczegóły
LVIII/777/19 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu z zasobu m.st. Warszawy Dzielnicy Włochy 27-11-2019 Szczegóły
LVIII/776/19 skierowania do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu nr … przy ul. … 27-11-2019 Szczegóły
LVIII/775/19 rozpatrzenia wniosku … o zakwalifikowanie i wpisanie do rejestru osób oczekujących na najem lokalu TBS 27-11-2019 Szczegóły
LVIII/774/19 przyznania dofinansowania opłat za dokształcanie pobieranych, w roku akademickim 2018/2019, przez szkoły wyższe, zakłady kształcenia nauczycieli oraz instytuty naukowe badawcze, w tym za kursy kwalifikacyjne, poniesionych przez nauczycieli, zatrudnionych w szkołach, których prowadzenie powierzono Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy. 27-11-2019 Szczegóły
LVIII/773/19 powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2020 roku 27-11-2019 Szczegóły
LVIII/772/19 wskazania przedstawiciela Zarządu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy do Rady Seniorów Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy 27-11-2019 Szczegóły
LVIII/771/19 uchylenia uchwały Nr XVIII/226/19 z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wskazania przedstawiciela Zarządu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy do Rady Seniorów Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy 27-11-2019 Szczegóły
LVIII/770/19 udzielenia upoważnień do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym, w tym do wydawania decyzji 27-11-2019 Szczegóły
LVIII/769/19 udzielenia upoważnień do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym, w tym do wydawania decyzji 27-11-2019 Szczegóły
LVIII/768/19 udzielenia upoważnień do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym, w tym do wydawania decyzji 27-11-2019 Szczegóły
LVIII/767/19 wniosku Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 rok wymagających wprowadzenia w formie zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy 27-11-2019 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe