Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Włochy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
XXXII/287/11 przeznaczenia pomieszczenia bezpośrednio przylegającego do lokalu nr 1, przy ul. Analitycznej 11 na jego powiększenie 21-10-2011 Szczegóły
XXXII/286/11 zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu z tytułu najmu miejsca postojowego nr 11 w budynku przy ul. Flagowej 14 21-10-2011 Szczegóły
XXXII/285/11 zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu z tytułu najmu lokalu użytkowego przy ul. Rybnickiej 31 21-10-2011 Szczegóły
XXXII/284/11 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu miejsc postojowych 21-10-2011 Szczegóły
XXXII/283/11 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 21-10-2011 Szczegóły
XXXII/282/11 uzupełnienia listy osób zakwalifikowanych do ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 21-10-2011 Szczegóły
XXXII/281/11 odmowy zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 21-10-2011 Szczegóły
XXXII/280/11 wprowadzenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu zmiany dotyczącej adresu zamieszkania 21-10-2011 Szczegóły
XXXII/279/11 uzupełnienia listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu. 21-10-2011 Szczegóły
XXXII/278/11 skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu 21-10-2011 Szczegóły
XXXII/277/11 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnegp 21-10-2011 Szczegóły
XXXII/276/11 wniosku Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 rok wymagających wprowadzenia w formie zarządzenia Prezydenta m. st. Warszawy 21-10-2011 Szczegóły
XXXII/275/11 zmiany uchwały Nr II/7/10 z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie udzielenia upoważnień do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym i postępowaniu podatkowym, w tym do wydawania decyzji 20-10-2011 Szczegóły
XXXII/274/11 określenia podziału zadań między członków Zarządu Dzielnicy 20-10-2011 Szczegóły
XXXI/273/11 unieważnienia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy w 2011 roku 11-10-2011 Szczegóły
XXXI/272/11 zmiany Uchwały Nr XXX/269/11 Zarządu Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy z dnia 7 października 2011 r. w sprawie skierowania do Rady Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat wstępnego projektu załącznika dzielnicowego do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2012 rok. 11-10-2011 Szczegóły
XXXI/271/11 zmiany Uchwały Nr XXIX/253/11 Zarządu Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy z dnia 4 października 2011 r. w sprawie skierowania do Rady Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat wniosku Dzielnicy Włochy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 rok wymagających wprowadzenia w formie uchwały Rady m. st. Warszawy 11-10-2011 Szczegóły
XXXI/270/11 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2011 – 2033 11-10-2011 Szczegóły
XXX/269/11 skierowania do Rady Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat wstępnego projektu załącznika dzielnicowego do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2012 rok. 07-10-2011 Szczegóły
XXIX/268/11 skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy projektu uchwały Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w sprawie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą dot. podjęcia przez Radę m.st. Warszawy uchwały w sprawie wyposażenia w majątek Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, z siedzibą przy ulicy Ks. J. Chrościckiego 2 w Warszawie 04-10-2011 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe