Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Włochy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
XI/132/19 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego nr … przy ulicy … 30-01-2019 Szczegóły
XI/131/19 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 30-01-2019 Szczegóły
XI/130/19 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 30-01-2019 Szczegóły
XI/129/19 harmonogramu realizacji działań dla Dzielnicy Włochy w roku 2019 wynikających z Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy na lata 2017 - 2020 30-01-2019 Szczegóły
XI/128/19 harmonogramu realizacji zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy w 2019 roku 30-01-2019 Szczegóły
XI/127/19 powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2019 roku 30-01-2019 Szczegóły
XI/126/19 przejęcia w utrzymanie przez Dzielnicę Włochy m.st. Warszawy trzech studni oligoceńskich położonych w Warszawie przy ulicy Malowniczej, ulicy Cietrzewia i ulicy Łuczek 30-01-2019 Szczegóły
X/125/19 zatwierdzenia wynegocjowanych stawek czynszu z tytułu najmu miejsc postojowych 23-01-2019 Szczegóły
X/124/19 wyrażenia zgody na obniżenie o 50% wysokości kaucji zabezpieczającej należności z tytułu najmu miejsca postojowego nr …., usytuowanego w budynku przy ul. …. 23-01-2019 Szczegóły
X/123/19 przeznaczenia miejsca postojowego nr 23, usytuowanego w garażu budynku przy ul. Naukowej 4 do najmu na okres do 3 lat w drodze pisemnego konkursu ofert 23-01-2019 Szczegóły
X/122/19 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu nr … przy ul. … z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy Dzielnicy Włochy 23-01-2019 Szczegóły
X/121/19 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu nr … przy ul. … z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy Dzielnicy Włochy 23-01-2019 Szczegóły
X/120/19 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 23-01-2019 Szczegóły
X/119/19 wydzielenia lokalu nr …, usytuowanego w budynku przy ul. …, z mieszkaniowego zasobu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z przeznaczeniem na lokal socjalny 23-01-2019 Szczegóły
IX/118/19 skierowania do Prezydenta m.st. Warszawy wniosku o wprowadzenie autopoprawki do załącznika dzielnicowego do projektu budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 rok 21-01-2019 Szczegóły
VIII/117/19 wyrażenia zgody na zmianę warunków umowy najmu lokalu użytkowego nr … usytuowanego przy ul. … w Warszawie 16-01-2019 Szczegóły
VIII/116/19 wyrażenia zgody na zmianę warunków umowy najmu lokalu użytkowego usytuowanego przy ul. … w Warszawie 16-01-2019 Szczegóły
VIII/115/19 wyrażenia zgody na zmianę warunków umowy najmu lokalu użytkowego usytuowanego przy ul. … w Warszawie 16-01-2019 Szczegóły
VIII/114/19 wyrażenia zgody na zmianę warunków umowy najmu lokalu użytkowego nr … usytuowanego przy al. … w Warszawie 16-01-2019 Szczegóły
VIII/113/19 wyrażenia zgody na zmianę warunków umowy najmu lokalu użytkowego nr … usytuowanego przy ul. … w Warszawie 16-01-2019 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe