Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Włochy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
LXXI/793/13 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2013 – 2042 25-01-2013 Szczegóły
LXX/792/13 uchwalenia rocznego harmonogramu realizacji zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy, określonych w Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m. st. Warszawy na lata 2012 - 2016 16-01-2013 Szczegóły
LXX/791/13 uchwalenia rocznego harmonogramu realizacji zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy, określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy na 2013 r. 16-01-2013 Szczegóły
LXX/790/13 zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 rok. 16-01-2013 Szczegóły
LXX/789/13 wniosku Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 rok wymagających wprowadzenia w formie zarządzenia Prezydenta m. st. Warszawy 16-01-2013 Szczegóły
LXIX/788/13 liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży ustalonej dla Dzielnicy Włochy. 10-01-2013 Szczegóły
LXIX/787/13 udzielenia pełnomocnictwa do zatwierdzania i kontroli formalno-rachunkowej bilansów dzielnicowych instytucji kultury 10-01-2013 Szczegóły
LXIX/786/13 wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia, dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w latach 2013-2015 10-01-2013 Szczegóły
LXIX/785/13 wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Włochy w 2013 roku 10-01-2013 Szczegóły
LXIX/784/13 wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2013 roku 10-01-2013 Szczegóły
LXIX/783/13 uchylenia uchwał: Nr LXII/702/12, Nr LXII/703/12, Nr LXII/704/12, Nr LXII/705/12, Nr LXII/710/12 i Nr LXII/712/12 z dnia 22 października 2012 roku 10-01-2013 Szczegóły
LXIX/782/13 aktualizacji listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu 10-01-2013 Szczegóły
LXIX/781/13 wniosku Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 rok wymagających wprowadzenia w formie zarządzenia Prezydenta m. st. Warszawy 10-01-2013 Szczegóły
LXVIII/780/12 wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2013 roku 27-12-2012 Szczegóły
LXVII/779/12 powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Włochy w 2013 roku 13-12-2012 Szczegóły
LXVII/778/12 powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Włochy w 2013 roku 13-12-2012 Szczegóły
LXVII/777/12 zmiany uchwały Nr II/7/10 z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie udzielenia upoważnień do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym i postępowaniu podatkowym, w tym do wydawania decyzji 13-12-2012 Szczegóły
LXVII/776/12 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 13-12-2012 Szczegóły
LXVII/775/12 skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 13-12-2012 Szczegóły
LXVII/774/12 dokonania zmiany kwalifikacji na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu 13-12-2012 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe