Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Włochy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
LXXII/904/20 rekomendowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą „Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy” 12-02-2020 Szczegóły
LXXII/903/20 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2020 – 2050 12-02-2020 Szczegóły
LXXII/902/20 skierowania do Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat wniosku Dzielnicy Włochy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok wymagających wprowadzenia w formie uchwały Rady m.st. Warszawy. 12-02-2020 Szczegóły
LXXI/901/20 rekomendowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą Realizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych integrujących i aktywizujących mieszkańców dzielnicy 05-02-2020 Szczegóły
LXXI/900/20 rekomendowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży 05-02-2020 Szczegóły
LXXI/899/20 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu nr … przy ul. … z zasobu m.st. Warszawy Dzielnicy Włochy 05-02-2020 Szczegóły
LXXI/898/20 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z zasobu lokalowego m.st. Warszawy 05-02-2020 Szczegóły
LXXI/897/20 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu m.st. Warszawy Dzielnicy Włochy. 05-02-2020 Szczegóły
LXXI/896/20 ustalenia innego niż ustawowy terminu wnoszenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. … dla użytkownika wieczystego …. 05-02-2020 Szczegóły
LXXI/895/20 wprowadzenia regulaminu wjazdu i postoju na wyznaczonym obszarze Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przy ul. Żwirki i Wigury Nr 15, Nr 15A, Nr 17, Nr 17A i Nr 19, stanowiący działki ewidencyjne nr 71/4 i nr 71/9, obręb 2-04-04. 05-02-2020 Szczegóły
LXXI/894/20 zmiany Uchwały nr LIV/725/19 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie zatwierdzenia wynegocjowanych stawek czynszu z tytułu najmu miejsc postojowych położonych na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy 05-02-2020 Szczegóły
LXXI/893/20 zmiany Uchwały nr XX/260/19 z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie przeznaczenia lokali użytkowych, garaży i miejsc postojowych do najmu na okres do 3 lat poza konkursem ofert. 05-02-2020 Szczegóły
LXXI/892/20 uchylenia Uchwały Nr LIV/726/19 z dnia 31 października 2019 r. Zarządu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w sprawie zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu ustalonej w drodze negocjacji z tytułu najmu lokalu użytkowego nr … usytuowanego w budynku przy ul. ... 05-02-2020 Szczegóły
LXX/891/20 udzielenia upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym, w tym do wydawania decyzji 03-02-2020 Szczegóły
LXX/890/20 udzielenia upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym, w tym do wydawania decyzji 03-02-2020 Szczegóły
LXX/889/20 uchylenia Uchwały Nr XX/264/19 z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym, w tym do wydawania decyzji 03-02-2020 Szczegóły
LXIX/888/20 udzielenia upoważnienia pracownikowi Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym, w tym do wydawania decyzji 29-01-2020 Szczegóły
LXIX/887/20 wniosku Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok wymagających wprowadzenia w formie zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy 29-01-2020 Szczegóły
LXVIII/886/2020 przeznaczenia do wydzierżawienia oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 124/2 z obrębu 2-05-07 o powierzchni 30 m2, położonej przy ul. Materii oraz części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 124/3 z obrębu 2-05-07 o powierzchni 76 m2 położonej przy ul. Pawła Lipowczana 22-01-2020 Szczegóły
LXVIII/885/20 wyrażenia zgody na oddanie w bezpłatne używanie części lokalu nr … przy ulicy … 22-01-2020 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe