Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Włochy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
LXXI/807/13 wydzielenia lokalu z mieszkaniowego zasobu m. st. Warszawy Dzielnicy Włochy z przeznaczeniem na lokal socjalny i skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 25-01-2013 Szczegóły
LXXI/806/13 uchylenia uchwały Nr XLIX/524/12 z dnia 17 maja 2012 roku 25-01-2013 Szczegóły
LXXI/805/13 wydzielenia lokalu z mieszkaniowego zasobu m. st. Warszawy, Dzielnicy Włochy z przeznaczeniem na lokal socjalny i skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 25-01-2013 Szczegóły
LXXI/804/13 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu miejsca postojowego 25-01-2013 Szczegóły
LXXI/803/13 dokonania zmiany kwalifikacji na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu 25-01-2013 Szczegóły
LXXI/802/13 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 25-01-2013 Szczegóły
LXXI/801/13 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 25-01-2013 Szczegóły
LXXI/800/13 dokonania zmiany kwalifikacji na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 25-01-2013 Szczegóły
LXXI/799/13 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu 25-01-2013 Szczegóły
LXXI/798/13 wydzielenia lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy, Dzielnicy Włochy z przeznaczeniem na lokal socjalny i skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 25-01-2013 Szczegóły
LXXI/797/13 wyrażenia zgody na poniesienie wydatków na remont lokalu mieszkalnego nr 4, w budynku przy ul. Urszuli 27, w wysokości przekraczającej kwotę 580,00 zł brutto za 1 m2 25-01-2013 Szczegóły
LXXI/796/13 odmowy zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 25-01-2013 Szczegóły
LXXI/795/13 dokonania zmiany nazwiska na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu 25-01-2013 Szczegóły
LXXI/794/13 skierowania do Rady Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat wniosku Dzielnicy Włochy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 rok wymagających wprowadzenia w formie uchwały Rady m. st. Warszawy 25-01-2013 Szczegóły
LXXI/793/13 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2013 – 2042 25-01-2013 Szczegóły
LXX/792/13 uchwalenia rocznego harmonogramu realizacji zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy, określonych w Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m. st. Warszawy na lata 2012 - 2016 16-01-2013 Szczegóły
LXX/791/13 uchwalenia rocznego harmonogramu realizacji zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy, określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy na 2013 r. 16-01-2013 Szczegóły
LXX/790/13 zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 rok. 16-01-2013 Szczegóły
LXX/789/13 wniosku Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 rok wymagających wprowadzenia w formie zarządzenia Prezydenta m. st. Warszawy 16-01-2013 Szczegóły
LXIX/788/13 liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży ustalonej dla Dzielnicy Włochy. 10-01-2013 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe