Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Włochy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
CIV/1393/14 ustalenia wykazu wydzielonych obszarów do prowadzenia imprez gastronomiczno-plenerowych zwanych ,,targami gastronomicznymi” w parkach, skwerach i zieleńcach usytuowanych poza pasem drogi położonych na gruntach m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy 17-04-2014 Szczegóły
CIV/1392/14 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr …, przy ul. … 17-04-2014 Szczegóły
CIV/1391/14 skierowania do Rady Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat wniosku Dzielnicy Włochy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 rok wymagających wprowadzenia w formie uchwały Rady m. st. Warszawy 17-04-2014 Szczegóły
CIV/1390/14 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2014 – 2042 17-04-2014 Szczegóły
CIII/1389/14 zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy za rok 2013 10-04-2014 Szczegóły
CIII/1388/14 wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2014 roku 10-04-2014 Szczegóły
CIII/1387/14 skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy projektu stanowiska Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej. 10-04-2014 Szczegóły
CIII/1386/14 wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej. 10-04-2014 Szczegóły
CIII/1385/14 wystąpienia do Prezydenta m.st. Warszawy o przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Integracyjnego nr 314 w Warszawie, przy ul. 1 Sierpnia 36a, pani Hannie Basaj na okres od 1 września 2014r. do 31 sierpnia 2016r. 10-04-2014 Szczegóły
CIII/1384/14 wystąpienia do Prezydenta m.st. Warszawy o przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 77 „Akademia Pana Kleksa” w Warszawie, przy ul. Potrzebnej 16, pani Agnieszce Rowińskiej na okres od 1 września 2014r. do 31 sierpnia 2019r. 10-04-2014 Szczegóły
CIII/1383/14 wystąpienia do Prezydenta m.st. Warszawy o przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 60 w Warszawie, przy ul. Rybnickiej 42/44, pani Izabeli Bartosiewicz na okres od 1 września 2014r. do 31 sierpnia 2019r. 10-04-2014 Szczegóły
CIII/1382/14 wystąpienia do Prezydenta m.st. Warszawy o przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Warszawie, przy ul. Cietrzewia 22a, pani Małgorzacie Krasowskiej na okres od 1 września 2014r. do 31 sierpnia 2019r. 10-04-2014 Szczegóły
CIII/1381/14 zatwierdzenia wynegocjowanych stawek czynszu z tytułu najmu lokali użytkowych usytuowanych w budynku przy ul. … 10-04-2014 Szczegóły
CIII/1380/14 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 10-04-2014 Szczegóły
CIII/1379/14 zakwalifikowania i umieszczenia na liście oraz uzupełnienia listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 10-04-2014 Szczegóły
CIII/1378/14 zakwalifikowania i umieszczenia na liście oraz uzupełnienia listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 10-04-2014 Szczegóły
CIII/1377/14 zatwierdzenia wynegocjowanych stawek czynszu z tytułu najmu miejsc postojowych 10-04-2014 Szczegóły
CIII/1376/14 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy … 10-04-2014 Szczegóły
CIII/1375/14 zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu z tytułu najmu miejsca postojowego nr … w budynku przy ul. … 10-04-2014 Szczegóły
CIII/1374/14 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu miejsca postojowego nr … w budynku przy ul. … 10-04-2014 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe