Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Włochy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
LXIV/743/12 odmowy zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 21-11-2012 Szczegóły
LXIV/742/12 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 21-11-2012 Szczegóły
LXIV/741/12 skierowania do tymczasowego pomieszczenia 21-11-2012 Szczegóły
LXIV/740/12 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 21-11-2012 Szczegóły
LXIV/739/12 wydzielenia lokalu z mieszkaniowego zasobu m. st. Warszawy, Dzielnicy Włochy z przeznaczeniem na lokal socjalny i skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 21-11-2012 Szczegóły
LXIV/738/12 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 21-11-2012 Szczegóły
LXIV/737/12 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 21-11-2012 Szczegóły
LXIV/736/12 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2013 roku 21-11-2012 Szczegóły
LXIV/735/12 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Włochy w 2013 roku 21-11-2012 Szczegóły
LXIV/734/12 powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy w 2013-2015 roku 21-11-2012 Szczegóły
LXIV/733/12 ogłoszenia pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy w latach 2013-2015 21-11-2012 Szczegóły
LXIV/732/12 wniosku Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 rok wymagających wprowadzenia w formie zarządzenia Prezydenta m. st. Warszawy 21-11-2012 Szczegóły
LXIII/731/12 wniosku Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 rok. 12-11-2012 Szczegóły
LXIII/730/12 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2012 – 2033 12-11-2012 Szczegóły
LXIII/729/12 wyrażenia opinii o ustanowieniu pomnikiem przyrody dwóch głazów narzutowych znajdujących się na terenie dz. ew. nr 7/4 z obrębu 2-06-05, stanowiącej własność Skarbu Państwa, użytkownik wieczysty: Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”. 12-11-2012 Szczegóły
LXIII/728/12 wyrażenia opinii o ustanowieniu pomnikiem przyrody głazu narzutowego znajdującego się na terenie dz. ew. nr 16/1 z obrębu 2-06-07, stanowiącej własność Skarbu Państwa, użytkownik wieczysty: Przedsiębiorstwo Państwowa „Porty Lotnicze”. 12-11-2012 Szczegóły
LXIII/727/12 wniosku Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy o wprowadzenie zmian w załączniku dzielnicowym do projektu budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 rok oraz w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2013 – 2042. 12-11-2012 Szczegóły
LXIII/726/12 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2012 – 2033 12-11-2012 Szczegóły
LXIII/725/12 wniosku Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 rok wymagających wprowadzenia w formie zarządzenia Prezydenta m. st. Warszawy 12-11-2012 Szczegóły
LXIII/724/12 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 12-11-2012 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe