Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Włochy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
XLI/527/19 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2019 – 2045 07-08-2019 Szczegóły
XL/256/19 rekomendowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznymw latach 2019 – 2021 pod nazwą: „Działania profilaktyczne, edukacyjne i specjalistyczne jako alternatywa wobec przemocy i uzależnienia od alkoholu, na rzecz dzieci, młodzieży oraz ich rodzin, w szczególności zamieszkujących na terenach koncentracji problemów społecznych w dzielnicy Włochy m.st. Warszawy” 29-07-2019 Szczegóły
XL/525/19 wniosku Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 rok wymagających wprowadzenia w formie zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy 29-07-2019 Szczegóły
XL/524/19 skierowania do Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat wniosku Dzielnicy Włochy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 rok wymagających wprowadzenia w formie uchwały Rady m.st. Warszawy. 29-07-2019 Szczegóły
XL/523/19 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2019 – 2045 29-07-2019 Szczegóły
XXXIX/522/19 potwierdzenia uprawnień do najmu lokalu mieszkalnego nr …, przy ul. … 24-07-2019 Szczegóły
XXXIX/521/19 zmiany dysponenta środków w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 rok. 24-07-2019 Szczegóły
XXXIX/520/19 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu usytuowanego przy ul. … oraz zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu 24-07-2019 Szczegóły
XXXIX/519/19 przeznaczenia do wynajęcia na dalszy okres, w trybie poza konkursem ofert miejsca postojowego nr …, usytuowanego w budynku przy ul. … na rzecz dotychczasowego najemcy oraz zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu 24-07-2019 Szczegóły
XXXIX/518/19 przeznaczenia miejsca postojowego nr 23, usytuowanego w garażu budynku przy ul. 1 Sierpnia 36A do najmu na okres do 3 lat w drodze pisemnego konkursu ofert 24-07-2019 Szczegóły
XXXIX/517/19 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 20,53m2 usytuowanego w budynku przy ul. …. 24-07-2019 Szczegóły
XXXIX/516/19 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego nr 3A usytuowanego w budynku przy al. Krakowskiej 255 oraz zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu. 24-07-2019 Szczegóły
XXXIX/515/19 wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu na lokal użytkowy nr … położony przy ul. … za porozumieniem stron 24-07-2019 Szczegóły
XXXIX/514/19 skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu m.st. Warszawy Dzielnicy Włochy 24-07-2019 Szczegóły
XXXIX/513/19 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu nr … przy ul. …. z zasobu m.st. Warszawy Dzielnicy Włochy 24-07-2019 Szczegóły
XXXIX/512 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu nr … przy ul. … z zasobu m.st. Warszawy Dzielnicy Włochy 24-07-2019 Szczegóły
XXXIX/511/19 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu nr … przy ul. … z zasobu m.st. Warszawy Dzielnicy Włochy 24-07-2019 Szczegóły
XXXIX/510/19 wyrażenia zgody na oddanie w bezpłatne używanie części lokalu nr …, przy ul. … 24-07-2019 Szczegóły
XXXIX/509/19 wyrażenia zgody na oddanie w bezpłatne używanie części lokalu nr …, przy ul. … 24-07-2019 Szczegóły
XXXIX/508/19 skierowania do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu nr … przy ul. … 24-07-2019 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe