Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Włochy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
XCIV/1227/13 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego 17-12-2013 Szczegóły
XCIV/1226/13 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego 17-12-2013 Szczegóły
XCIV/1225/12 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego 17-12-2013 Szczegóły
XCIV/1224/13 przyjęcia planu sprzedaży bezprzetargowej w latach 2013-2017 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących własność m.st. Warszawy, położonych na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy 17-12-2013 Szczegóły
XCIV/1223/13 dokonania zmiany kwalifikacji na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu 17-12-2013 Szczegóły
XCIV/1222/13 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 17-12-2013 Szczegóły
XCIV/1221/13 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 17-12-2013 Szczegóły
XCIV/1220/13 uchylenia uchwały Nr LXIV/739/12 z dnia 21 listopada 2012 r. 17-12-2013 Szczegóły
XCIV/1219/13 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 17-12-2013 Szczegóły
XCIV/1218/13 wykreślenia z ewidencji lokali socjalnych lokalu i skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 17-12-2013 Szczegóły
XCIV/1217/13 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 17-12-2013 Szczegóły
XCIV/1216/13 wniosku Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 rok wymagających wprowadzenia w formie zarządzenia Prezydenta m. st. Warszawy 17-12-2013 Szczegóły
XCIII/1215/13 powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2014 roku 03-12-2013 Szczegóły
XCIII/1214/13 powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2014 roku 03-12-2013 Szczegóły
XCIII/1213/13 wydzielenia lokalu z mieszkaniowego zasobu m. st. Warszawy Dzielnicy Włochy z przeznaczeniem na lokal socjalny i skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. 03-12-2013 Szczegóły
XCIII/1212/13 wyrażenia zgody na poniesienie wydatków na remont lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku przy ul. Milanowskiej 12 w wysokości przekraczającej kwotę 580,00 zł brutto za 1 m2 03-12-2013 Szczegóły
XCIII/1211/13 dokonania zmian na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu 03-12-2013 Szczegóły
XCIII/1210/13 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 03-12-2013 Szczegóły
XCIII/1209/13 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 03-12-2013 Szczegóły
XCIII/1208/13 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 03-12-2013 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe