Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Włochy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
X/107/15 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia najmu lokalu 08-04-2015 Szczegóły
X/106/15 wyrażenia zgody na oddanie w bezpłatne używanie części lokalu nr …, przy ulicy … 08-04-2015 Szczegóły
X/105/15 dokonania zmiany na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 08-04-2015 Szczegóły
X/104/15 skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy Dzielnicy Włochy 08-04-2015 Szczegóły
X/103/15 zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu z tytułu podnajmu części lokalu użytkowego w budynku przy al. … 08-04-2015 Szczegóły
X/102/15 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr …, przy ul. … 08-04-2015 Szczegóły
X/101/15 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu miejsca postojowego nr … i miejsca postojowego nr …, w budynku przy ul. … 08-04-2015 Szczegóły
X/100/15 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu nr … przy ul. … 08-04-2015 Szczegóły
X/99/15 wydzielenia lokalu nr …, przy ulicy … z mieszkaniowego zasobu m. st. Warszawy Dzielnicy Włochy z przeznaczeniem na lokal socjalny i skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego nr …, przy ulicy … 08-04-2015 Szczegóły
X/98/15 zakwalifikowania i umieszczenia na liście oraz uzupełnienia listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 08-04-2015 Szczegóły
X/97/15 uchylenia w całości własnej uchwały Nr LVII/1450/14 z dnia 3 czerwca 2014 roku w sprawie zakwalifikowania i umieszczenia na liście oraz uzupełnienia listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu oraz uchwały Nr CXXVI/1675/14 z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr …, przy ul. … 08-04-2015 Szczegóły
X/96/15 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr …, przy ul. … 08-04-2015 Szczegóły
X/95/15 zakwalifikowania i umieszczenia na liście oraz uzupełnienia listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 08-04-2015 Szczegóły
X/94/15 wskazania miejsca noclegowego w placówce Stowarzyszenia Monar, przy ul.... 08-04-2015 Szczegóły
X/93/15 wyrażenia zgody na oddanie w bezpłatne używanie części lokalu nr …, przy ulicy … 08-04-2015 Szczegóły
X/92/15 wyrażenia zgody na oddanie w bezpłatne używanie części lokalu nr …, przy ulicy … 08-04-2015 Szczegóły
X/91/15 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu 08-04-2015 Szczegóły
IX/90/15 sprostowania omyłki pisarskiej w Uchwale Nr VII/64/15 Zarządu Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy z dnia 5 marca 2015 roku dotyczącej imienia osoby, dla której Zarząd Dzielnicy Włochy wydzielił lokal nr …, przy ulicy … z mieszkaniowego zasobu m. st. Warszawy Dzielnicy Włochy z przeznaczeniem na lokal socjalny i skierował do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego nr …, przy ulicy …. 25-03-2015 Szczegóły
IX/89/15 przyjęcia rocznego harmonogramu realizacji zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy, określonych w Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m. st. Warszawy na lata 2012 - 2016 25-03-2015 Szczegóły
IX/88/15 przyjęcia rocznego harmonogramu realizacji zadań lokalnych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy, określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy na 2015 r. 25-03-2015 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe