Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Włochy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
CV/1409/14 wyrażenia zgody na oddanie w bezpłatne używanie części lokalu nr …, przy ulicy … 07-05-2014 Szczegóły
CV/1408/14 zakwalifikowania i umieszczenia na liście oraz uzupełnienia listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 07-05-2014 Szczegóły
CV/1407/14 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 07-05-2014 Szczegóły
CV/1406/14 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr …, przy ul. … 07-05-2014 Szczegóły
CV/1405/14 wydzielenia lokalu nr …, przy ulicy … z mieszkaniowego zasobu m. st. Warszawy Dzielnicy Włochy z przeznaczeniem na lokal socjalny i skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego nr …, przy ulicy …. 07-05-2014 Szczegóły
CV/1404/14 wydzielenia lokalu nr …, przy ulicy … z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy, Dzielnicy Włochy z przeznaczeniem na tymczasowe pomieszczenie i skierowania do zawarcia umowy najmu tymczasowego pomieszczenia nr …, przy ulicy … 07-05-2014 Szczegóły
CV/1403/14 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr …, przy ul. … 07-05-2014 Szczegóły
CV/1402/14 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 07-05-2014 Szczegóły
CV/1401/14 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 07-05-2014 Szczegóły
CV/1400/14 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 07-05-2014 Szczegóły
CV/1399/14 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 07-05-2014 Szczegóły
CV/1398/14 odmowy ponownego zawarcia umowy najmu lokalu zajmowanego bez tytułu prawnego 07-05-2014 Szczegóły
CV/1397/17 wniosku Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 rok wymagających wprowadzenia w formie zarządzenia Prezydenta m. st. Warszawy 07-05-2014 Szczegóły
CIV/1396/14 ustalenia wzoru porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia za korzystanie z lokalu wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy na terenie dzielnicy Włochy w formie świadczenia niepieniężnego 17-04-2014 Szczegóły
CIV/1395/14 ustalenia zakresu usług i prac wykonywanych na rzecz Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy oraz stawek jednostkowych za ich wykonanie w ramach spłaty zadłużenia w formie świadczeń niepieniężnych 17-04-2014 Szczegóły
CIV/1394/14 ustalenia szczegółowego trybu postępowania przy spłacie zadłużenia za korzystanie z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy na terenie dzielnicy Włochy w formie świadczenia niepieniężnego 17-04-2014 Szczegóły
CIV/1393/14 ustalenia wykazu wydzielonych obszarów do prowadzenia imprez gastronomiczno-plenerowych zwanych ,,targami gastronomicznymi” w parkach, skwerach i zieleńcach usytuowanych poza pasem drogi położonych na gruntach m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy 17-04-2014 Szczegóły
CIV/1392/14 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr …, przy ul. … 17-04-2014 Szczegóły
CIV/1391/14 skierowania do Rady Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat wniosku Dzielnicy Włochy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 rok wymagających wprowadzenia w formie uchwały Rady m. st. Warszawy 17-04-2014 Szczegóły
CIV/1390/14 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2014 – 2042 17-04-2014 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe