Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Włochy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
LXXV/837/13 wniosku Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 rok wymagających wprowadzenia w formie zarządzenia Prezydenta m. st. Warszawy 06-03-2013 Szczegóły
LXXIV/836/13 zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu z tytułu zawarcia kolejnej umowy najmu z Panem Marcinem Piotrem Pilipczuk na wynajmowany lokal użytkowy stanowiący wyodrębnioną część holu na parterze budynku w Warszawie przy al. Krakowskiej 257. 26-02-2013 Szczegóły
LXXIV/835/13 skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy projektu uchwały Rady Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy w sprawie określenia granic stref dla ustalenia stawki czynszu na terenie Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy 26-02-2013 Szczegóły
LXXIV/834/13 określenia podziału zadań między członków Zarządu Dzielnicy 26-02-2013 Szczegóły
LXXIV/833/13 skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy projektu stanowiska Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianie w wykazie miejsc położonych na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego. 26-02-2013 Szczegóły
LXXIV/832/13 uchylenia uchwały Nr LXXI/815/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr LXII/718/2012 w sprawie ustalenia wykazu miejsc położonych na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego. 26-02-2013 Szczegóły
LXXIV/831/13 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2013 – 2042 26-02-2013 Szczegóły
LXXIII/830/13 zawarcia kolejnej umowy najmu z Panem Marcinem Piotrem Pilipczuk na wynajmowany lokal użytkowy stanowiący wyodrębnioną część holu na parterze budynku w Warszawie przy al. Krakowskiej 257. 13-02-2013 Szczegóły
LXXIII/829/13 wydzielenia lokalu z mieszkaniowego zasobu m. st. Warszawy Dzielnicy Włochy z przeznaczeniem na tymczasowe pomieszczenie i skierowania do zawarcia umowy najmu tymczasowego pomieszczenia 13-02-2013 Szczegóły
LXXIII/828/13 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego usytuowanego w budynku 13-02-2013 Szczegóły
LXXIII/827/13 zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 rok. 13-02-2013 Szczegóły
LXXIII/826/13 wniosku Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 rok wymagających wprowadzenia w formie zarządzenia Prezydenta m. st. Warszawy 13-02-2013 Szczegóły
LXXII/825/13 zakwalifikowania i umieszczenia na liście oraz uzupełnienia listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 04-02-2013 Szczegóły
LXXII/824/13 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego 04-02-2013 Szczegóły
LXXII/823/13 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego 04-02-2013 Szczegóły
LXXII/822/13 skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 04-02-2013 Szczegóły
LXXII/821/13 odmowy zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 04-02-2013 Szczegóły
LXXII/820/13 dokonania zmiany kwalifikacji na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu 04-02-2013 Szczegóły
LXXII/819/13 zatwierdzenia wynegocjowanych stawek czynszu z tytułu najmu miejsc postojowych 04-02-2013 Szczegóły
LXXII/818/13 wydzielenia lokalu z mieszkaniowego zasobu m. st. Warszawy, Dzielnicy Włochy z przeznaczeniem na lokal socjalny i skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 04-02-2013 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe