Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Włochy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
LXXX/917/13 zakwalifikowania i umieszczenia na liście oraz uzupełnienia listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 23-05-2013 Szczegóły
LXXX/916/13 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 23-05-2013 Szczegóły
LXXX/915/13 wyrażenia zgody na oddanie w bezpłatne używanie części lokalu 23-05-2013 Szczegóły
LXXX/914/13 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu miejsca postojowego 23-05-2013 Szczegóły
LXXX/913/13 cofnięcia pozytywnej kwalifikacji i skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu 23-05-2013 Szczegóły
LXXX/912/13 wydzielenia lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy, Dzielnicy Włochy z przeznaczeniem na lokal socjalny i skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 23-05-2013 Szczegóły
LXXX/911/13 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego 23-05-2013 Szczegóły
LXXX/910/13 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 23-05-2013 Szczegóły
LXXX/909/13 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 23-05-2013 Szczegóły
LXXX/908/13 wyrażenia zgody na poniesienie wydatków na remont lokalu mieszkalnego w wysokości przekraczającej kwotę 580,00 zł brutto za 1 m2 23-05-2013 Szczegóły
LXXX/907/13 sporządzenia projektu wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu 23-05-2013 Szczegóły
LXXX/906/13 skierowania do Rady Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat wniosku Dzielnicy Włochy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 rok wymagających wprowadzenia w formie uchwały Rady m. st. Warszawy 23-05-2013 Szczegóły
LXXX/905/13 wniosku Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 rok wymagających wprowadzenia w formie zarządzenia Prezydenta m. st. Warszawy 23-05-2013 Szczegóły
LXXIX/904/13 zmiany uchwały Nr II/7/10 z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie udzielenia upoważnień do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym i postępowaniu podatkowym, w tym do wydawania decyzji 09-05-2013 Szczegóły
LXXIX/903/13 zmiany uchwały Nr II/7/10 z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie udzielenia upoważnień do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym i postępowaniu podatkowym, w tym do wydawania decyzji 09-05-2013 Szczegóły
LXXIX/902/13 zmiany uchwały Nr X/67/2008 w sprawie ustalenia wykazu miejsc położonych na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego. 09-05-2013 Szczegóły
LXXIX/901/13 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 09-05-2013 Szczegóły
LXXIX/900/13 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 09-05-2013 Szczegóły
LXXIX/899/13 wyrażenia zgody na wstąpienie w stosunek najmu miejsca postojowego w miejsce dotychczasowego najemcy 09-05-2013 Szczegóły
LXXIX/898/13 zakwalifikowania i umieszczenia na liście oraz uzupełnienia listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 09-05-2013 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe