Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Włochy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
XLV/622/16 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia najmu lokalu 07-04-2016 Szczegóły
XLV/621/16 wskazania miejsca noclegowego w placówce Stowarzyszenia MONAR, przy ul. Skaryszewskiej 19 07-04-2016 Szczegóły
XLV/620/16 wniosku Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok wymagających wprowadzenia w formie zarządzenia Prezydenta m. st. Warszawy 07-04-2016 Szczegóły
XLIII/619/16 określenia podziału zadań między członków Zarządu Dzielnicy 22-03-2016 Szczegóły
XLIII/618/16 powierzenia Zastępcy Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy wykonywania czynności związanych z podejmowaniem ustaleń w sprawach wynajmowania lokali użytkowych poza konkursem ofert 22-03-2016 Szczegóły
XLIII/617/16 wskazania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, na rok szkolny 2016/2017, w nowoutworzonej Szkole Podstawowej nr 359 w Warszawie, przy ulicy Promienistej 12a 22-03-2016 Szczegóły
XLIII/616/16 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy al. Krakowskiej 255 22-03-2016 Szczegóły
XLIII/615/16 wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. … za porozumieniem stron 22-03-2016 Szczegóły
XLIII/614/16 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. … 22-03-2016 Szczegóły
XLIII/613/16 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu miejsca postojowego nr … w budynku przy ul. … 22-03-2016 Szczegóły
XLIII/612/16 wskazania miejsca noclegowego w placówce Stowarzyszenia MONAR, przy ul. Skaryszewskiej 19 22-03-2016 Szczegóły
XLIII/611/16 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 22-03-2016 Szczegóły
XLIII/610/16 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 22-03-2016 Szczegóły
XLIII/609/16 wskazania miejsca noclegowego w placówce Stowarzyszenia MONAR, przy ul. Skaryszewskiej 19 22-03-2016 Szczegóły
XLIII/608/16 wskazania miejsca noclegowego w placówce Stowarzyszenia MONAR, przy ul. Skaryszewskiej 19 22-03-2016 Szczegóły
XLIII/607/16 zakwalifikowania i umieszczenia na liście oraz uzupełnienia listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 22-03-2016 Szczegóły
XLIII/606/16 skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy Dzielnicy Włochy 22-03-2016 Szczegóły
XLIII/605/16 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 22-03-2016 Szczegóły
XLIII/604/16 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 22-03-2016 Szczegóły
XLIII/603/16 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr …, przy ul. … 22-03-2016 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe