Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Włochy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
CIII/1443/17 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 01-08-2017 Szczegóły
CIII/1442/17 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 01-08-2017 Szczegóły
CII/1441/17 sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej, dotyczącej podstawy prawnej własnej Uchwały Nr XCVIII/1332/17 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie o 50% wysokości kaucji zabezpieczającej należności z tytułu najmu miejsca postojowego nr … usytuowanego w budynku przy ul. ... 28-07-2017 Szczegóły
CII/1440/17 wniosku Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok wymagających wprowadzenia w formie zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy 28-07-2017 Szczegóły
CII/1439/17 skierowania do Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat wniosku Dzielnicy Włochy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok wymagających wprowadzenia w formie uchwały Rady m.st. Warszawy 28-07-2017 Szczegóły
CII/1438/17 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2017 – 2045 28-07-2017 Szczegóły
CI/1437/17 zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu z tytułu najmu miejsca postojowego nr … w budynku przy ul. … 26-07-2017 Szczegóły
CI/1436/17 zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu z tytułu najmu miejsca postojowego nr … położonego w garażu podziemnym budynku przy ul. … w Warszawie, ustalonej w drodze negocjacji oraz zobowiązania najemcy do wpłaty kaucji zabezpieczającej za najem miejsca postojowego nr … w budynku przy ul. ... 26-07-2017 Szczegóły
CI/1435/17 sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej, dotyczącej podstawy prawnej własnej Uchwały Nr XCVIII/1333/17 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie o 50% wysokości kaucji zabezpieczającej należności za najem miejsca postojowego nr … usytuowanego w budynku przy ul. ... 26-07-2017 Szczegóły
CI/1434/17 przeznaczenia garażu o pow. 12,48 m2, usytuowanego przy ul. Urszuli 29 do najmu na okres do 3 lat w drodze pisemnego konkursu ofert 26-07-2017 Szczegóły
CI/1433/17 przeznaczenia do wynajęcia na dalszy okres, w trybie poza konkursem ofert lokalu użytkowego nr 1A usytuowanego w budynku przy ul. Naukowej 4, na rzecz dotychczasowego najemcy oraz zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu 26-07-2017 Szczegóły
CI/1432/17 przeznaczenia do wynajęcia na dalszy okres, w trybie poza konkursem ofert, miejsca postojowego nr … usytuowanego w budynku przy ul. …, na rzecz dotychczasowego najemcy oraz zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu 26-07-2017 Szczegóły
CI/1431/17 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku pobrania kaucji zabezpieczającej za najem miejsca postojowego nr …, usytuowanego przy ul. … 26-07-2017 Szczegóły
CI/1430/17 rozliczenia w trakcie najmu udokumentowanych nakładów poniesionych przez najemcę lokalu użytkowego nr 2A, usytuowanego w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 14 podwyższających trwale wartość lokalu w zakresie uzgodnionym z wynajmującym 26-07-2017 Szczegóły
CI/1429/17 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 26-07-2017 Szczegóły
CI/1428/17 uzupełnienia listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu 26-07-2017 Szczegóły
CI/1427/17 wydzielenia lokalu nr …, przy ulicy … z mieszkaniowego zasobu m. st. Warszawy Dzielnicy Włochy z przeznaczeniem na lokal socjalny 26-07-2017 Szczegóły
CI/1426/17 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego nr …, przy ulicy … 26-07-2017 Szczegóły
CI/1425/17 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego nr …, przy ulicy … 26-07-2017 Szczegóły
CI/1424/17 wydzielenia lokalu nr …, przy ulicy … z mieszkaniowego zasobu m. st. Warszawy Dzielnicy Włochy z przeznaczeniem na lokal socjalny 26-07-2017 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe