Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Włochy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
LX/847/16 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego nr …, przy ul. … 11-08-2016 Szczegóły
LX/846/16 wykreślenia z ewidencji lokali socjalnych lokalu oznaczonego nr …, przy ul. … i skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr …, przy ul. … 11-08-2016 Szczegóły
LX/845/16 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 11-08-2016 Szczegóły
LX/844/16 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego nr …, przy ul. … 11-08-2016 Szczegóły
LX/843/16 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu nr … przy ul. … 11-08-2016 Szczegóły
LX/842/16 wniosku Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok wymagających wprowadzenia w formie zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy 11-08-2016 Szczegóły
LIX/841/16 skierowania do Rady Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat wniosku Dzielnicy Włochy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok wymagających wprowadzenia w formie uchwały Rady m.st. Warszawy 03-08-2016 Szczegóły
LIX/840/16 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu. 02-08-2016 Szczegóły
LIX/839/16 uchylenia w całości Uchwały Nr LIV/769/16 z dnia 17 czerwca 2016 roku dotyczącej zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 02-08-2016 Szczegóły
LIX/838/16 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu nr … przy ul. … 02-08-2016 Szczegóły
LVIII/837/16 zmiany uchwały Nr LVII/808/16 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie zarządzenia kontroli doraźnej w Szkole Podstawowej nr 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Warszawie, przy ulicy Cietrzewia 22a oraz w Szkole Podstawowej nr 66 im. ks. Juliana Chrościckiego w Warszawie, przy ulicy Przepiórki 16/18 w zakresie prawidłowego ewidencjonowania czasu pracy nauczycieli dotyczącego zajęć dydaktycznych w klasach I-III w roku szkolnym 2015/2016 zgodnego z zatwierdzonym arkuszem organizacji 20-07-2016 Szczegóły
LVIII/836/16 zakwalifikowania i umieszczenia na liście oraz uzupełnienia listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 20-07-2016 Szczegóły
LVIII/835/16 skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy Dzielnicy Włochy 20-07-2016 Szczegóły
LVIII/834/16 zakwalifikowania i umieszczenia na liście oraz uzupełnienia listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 20-07-2016 Szczegóły
LVIII/833/16 wyrażenia zgody na oddanie w bezpłatne używanie części lokali nr …, przy ulicy … 20-07-2016 Szczegóły
LVIII/832/16 dokonania zmiany uchwały Nr XX/246/15 z dnia 17 lipca 2015 r. 20-07-2016 Szczegóły
LVIII/831/16 zakwalifikowania i umieszczenia na liście oraz uzupełnienia listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 20-07-2016 Szczegóły
LVIII/830/16 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 20-07-2016 Szczegóły
LVIII/829/16 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego nr …, przy ul … 20-07-2016 Szczegóły
LVIII/828/16 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 20-07-2016 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe