Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Włochy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
LXXIV/1007/16 przeznaczenia miejsc postojowych nr 11 i 12, usytuowanych w budynku przy ul. Flagowej 14, do najmu na okres do 3 lat, poza konkursem ofert oraz dokonania zmiany uchwały Nr XXI/212/11 z dnia 10 sierpnia 2011 r. 08-12-2016 Szczegóły
LXXIV/1006/16 wyrażenia zgody na przeznaczenie lokalu użytkowego na pomieszczenie magazynowe 08-12-2016 Szczegóły
LXXIV/1005/16 wniosku Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok wymagających wprowadzenia w formie zarządzenia Prezydenta m. st. Warszawy 08-12-2016 Szczegóły
LXXIII/1004/16 wniosku Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok wymagających wprowadzenia w formie zarządzenia Prezydenta m. st. Warszawy 02-12-2016 Szczegóły
LXXIII/1003/16 zgłoszenia poprawki do projektu uchwały Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii na temat wniosku Dzielnicy Włochy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok wymagających wprowadzenia w formie uchwały Rady m. st. Warszawy przyjętego uchwałą Nr LXXI/994/16 Zarządu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z dnia 23 listopada 2016 r. 02-12-2016 Szczegóły
LXXIII/1002/16 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2016 – 2045 02-12-2016 Szczegóły
LXXIII/1001/16 powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2017 roku 02-12-2016 Szczegóły
LXXIII/1000/16 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego nr …, przy ul. … 02-12-2016 Szczegóły
LXXIII/999/16 dokonania zmiany podstawy prawnej kwalifikacji na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy 02-12-2016 Szczegóły
LXXII/998/2016 przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Miejsca Aktywności Lokalnej ul. Rejonowa 6/8 25-11-2016 Szczegóły
LXXII/997/16 upoważnienia pracowników Wydziału Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich dla Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy do dokonania oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartych konkursów na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2017r. 25-11-2016 Szczegóły
LXXII/996/16 upoważnienia pracowników Wydziału Oświaty, Sportu i Wychowania dla Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy do dokonania oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartych konkursów na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2017 r. 25-11-2016 Szczegóły
LXXII/995/2016 przyznania dofinansowania opłat za dokształcanie pobieranych, w roku akademickim 2015/2016, przez szkoły wyższe, zakłady kształcenia nauczycieli oraz instytuty naukowe badawcze, w tym za kursy kwalifikacyjne, poniesionych przez nauczycieli, w tym dyrektorów zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, których prowadzenie powierzono Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy. 25-11-2016 Szczegóły
LXXI/994/16 skierowania do Rady Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat wniosku Dzielnicy Włochy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok wymagających wprowadzenia w formie uchwały Rady m. st. Warszawy 23-11-2016 Szczegóły
LXXI/993/16 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2016 – 2045 23-11-2016 Szczegóły
LXXI/992/16 wniosku Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok wymagających wprowadzenia w formie zarządzenia Prezydenta m. st. Warszawy 23-11-2016 Szczegóły
LXX/991/16 otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2017 roku 16-11-2016 Szczegóły
LXX/990/16 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnica Włochy m.st. Warszawy w 2017 roku 16-11-2016 Szczegóły
LXX/989/16 zakwalifikowania i umieszczenia na liście oraz uzupełnienia listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego 16-11-2016 Szczegóły
LXX/988/16 zmiany uchwały Nr LXVIII/936/16 z dnia 19 października 2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego na rok 2018 w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy 16-11-2016 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe