Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Włochy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
CVII/1460/14 wystąpienia do Prezydenta m.st. Warszawy o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVIII/974/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie połączenia Przedszkola nr 175 w Warszawie, ul. Astronautów 5 ze Szkołą Podstawową nr 227 im. Kapitana Lucyny Hertz w Warszawie, ul. Astronautów 17 w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Warszawie, ul. Astronautów 17 03-06-2014 Szczegóły
CVII/1459/14 sprawie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr … przy ul. … 03-06-2014 Szczegóły
CVII/1458/14 zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu z tytułu najmu miejsca postojowego nr … w budynku przy ul. … 03-06-2014 Szczegóły
CVII/1457/14 udostępnienia lokalu nr …, przy ul. … E. i K. G. z przeznaczeniem na lokal zamienny 03-06-2014 Szczegóły
CVII/1456/14 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr …, przy ul. … 03-06-2014 Szczegóły
CVII/1455/14 wyrażenia zgody na obniżenie stawki czynszu z tytułu najmu lokalu użytkowego nr …, usytuowanego w budynku przy ul. … 03-06-2014 Szczegóły
CVII/1454/14 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy al. … 03-06-2014 Szczegóły
CVII/1453/14 zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu z tytułu najmu lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy … 03-06-2014 Szczegóły
CVII/1452/14 zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu z tytułu najmu miejsca postojowego nr … w budynku przy ul. … 03-06-2014 Szczegóły
CVII/1451/14 uchylenia w całości własnej Uchwały Nr CIII/1378/14 Zarządu Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie zakwalifikowania i umieszczenia na liście oraz uzupełnienia listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 03-06-2014 Szczegóły
CVII/1450/14 zakwalifikowania i umieszczenia na liście oraz uzupełnienia listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 03-06-2014 Szczegóły
CVII/1449/14 wyrażenia zgody na oddanie w bezpłatne używanie części lokali nr …, przy ulicy … 03-06-2014 Szczegóły
CVII/1448/14 skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy Dzielnicy Włochy 03-06-2014 Szczegóły
CVII/1447/14 wskazania miejsca noclegowego w placówce Stowarzyszenia MONAR, przy ul. … 03-06-2014 Szczegóły
CVII/1446/14 skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy Dzielnicy Włochy 03-06-2014 Szczegóły
CVII/1445/14 wydzielenia lokalu nr …, przy ulicy … z mieszkaniowego zasobu m. st. Warszawy Dzielnicy Włochy z przeznaczeniem na lokal socjalny i skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego nr …, przy ulicy …. 03-06-2014 Szczegóły
CVII/1444/14 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 03-06-2014 Szczegóły
CVII/1443/14 wyrażenia zgody na poniesienie wydatków na remont lokalu mieszkalnego nr 65, w budynku przy ul. Drzewieckiego 3, w wysokości przekraczającej kwotę 580,00 zł brutto za 1 m2 03-06-2014 Szczegóły
CVII/1442/14 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 03-06-2014 Szczegóły
CVII/1441/14 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 03-06-2014 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe