Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Włochy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
LXVI/887/16 przeznaczenia lokalu użytkowego i miejsc postojowych do najmu na okres 3 lat poza konkursem ofert 30-09-2016 Szczegóły
LXVI/886/16 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego nr … przy ul. … 30-09-2016 Szczegóły
LXVI/885/16 wskazania miejsca noclegowego w placówce Stowarzyszenia MONAR, przy ul. Skaryszewskiej 19 30-09-2016 Szczegóły
LXVI/884/16 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu. 30-09-2016 Szczegóły
LXVI/883/16 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego nr …, przy ul. … 30-09-2016 Szczegóły
LXV/882/16 zmiany Uchwały Nr LXIV/880/16 Zarządu Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy z dnia 20 września 2016 r. w sprawie skierowania do Rady Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat wniosku Dzielnicy Włochy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok wymagających wprowadzenia w formie uchwały Rady m. st. Warszawy 29-09-2016 Szczegóły
LXIV/881/16 wniosku Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok wymagających wprowadzenia w formie zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy 20-09-2016 Szczegóły
LXIV/880/16 skierowania do Rady Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat wniosku Dzielnicy Włochy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok wymagających wprowadzenia w formie uchwały Rady m.st. Warszawy 20-09-2016 Szczegóły
LXIV/879/16 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2016 – 2045 20-09-2016 Szczegóły
LXIII/878/16 określenia trybu przyznawania w 2016 r. dofinansowania opłat za dokształcanie pobieranych przez szkoły wyższe, zakłady kształcenia nauczycieli, instytuty naukowo-badawcze, w tym za kursy kwalifikacyjne, poniesionych przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę, przekazanych do kompetencji Dzielnicy Włochy 06-09-2016 Szczegóły
LXIII/877/16 wniosku Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok wymagających wprowadzenia w formie zarządzenia Prezydenta m. st. Warszawy 06-09-2016 Szczegóły
LXII/876/2016 przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących inwestycji pn. ,,Ogrody Kosmosu – urządzenie otwartego terenu integracji mieszkańców” pomiędzy ulicami Plastyczną i Sympatyczną 31-08-2016 Szczegóły
LXII/875/16 powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Włochy. 31-08-2016 Szczegóły
LXII/874/16 skierowania do zawarcia umowy najmu tymczasowego pomieszczenia nr …, przy ulicy … 31-08-2016 Szczegóły
LXII/873/16 wydzielenia lokalu nr …, przy ul. … z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy, Dzielnicy Włochy z przeznaczeniem na tymczasowe pomieszczenie. 31-08-2016 Szczegóły
LXII/872/16 uchylenia uchwały Nr LI/735/16 z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie wskazania miejsca noclegowego w placówce Stowarzyszenia MONAR, przy ul. Skaryszewskiej 19 31-08-2016 Szczegóły
LXII/871/16 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu usytuowanego przy ul. … 31-08-2016 Szczegóły
LXII/870/16 wyrażenia zgody na podnajem części lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy al. Krakowskiej 255 oraz zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu 31-08-2016 Szczegóły
LXII/869/16 wyrażenia zgody na zmianę strony umowy najmu lokalu użytkowego 31-08-2016 Szczegóły
LXII/868/16 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Szczerej 19a 31-08-2016 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe